องค์กรเด็ก-เยาวชนวอนสร้างผู้ใหญ่ตัวอย่าง

โดย
| |
อ่าน : 2,067

ภาคีเด็กเสนอจัดตั้งองค์กรกลางด้านเด็กและเยาวชน

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสภาเยาวชน กทม.ร่วมกับองค์กรเด็กและเยาวชน 7 องค์กร ออกแถลงการณ์เสนอให้รัฐมีการจัดตั้งองค์กรกลางด้านเด็กและเยาวชนเป็นการเฉพาะ เช่น กระทรวงเยาวชนและกีฬา หรือสำนักเยาวชนและกีฬากทม. และควรร่วมกันกำหนดแนวทางในการพัฒนา และทำความเข้าใจกับสถาบันครอบครัว ให้มีการสนับสนุนเด็กและเยาวชน ออกมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ อย่างรับผิดชอบและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในรูปแบบต่างๆ

 

            รวมทั้งเสนอให้องค์กรภาคเอกชนจัดให้มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์ประสานงานและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 

          นอกจากนี้ทางองค์กรเด็กและเยาวชนยังได้เสนอให้ทางภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนร่วมกันส่งเสริมให้เกิด ผู้ใหญ่ตัวอย่างในแต่ละด้านของสังคมให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนได้มีแนวทาง การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม บนพื้นฐานความสามัคคีและความถูกต้อง

 

          นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์ ประธานสภาเยาวชน กทม.กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชน ต่อการพัฒนาระบบกิจกรรมเยาวชนบนพื้นฐานต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน จะร่วมกันพัฒนาระบบกิจกรรมเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต้นทุนชีวิตและเยาวชน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงการนำประเด็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และการคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งทางด้าน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เข้าไปบรรจุในทุกกิจกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่การเป็นปัจจุบันที่รับผิดชอบ และอนาคตที่ดีงามต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update 09-10-51

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม