ศูนย์คุณธรรมชี้เยาวชนไทยขาดคุณธรรม

โดย
| |
อ่าน : 1,977

แนะเร่งปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก

 

          น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรม และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ตนได้นำเสนอการปฏิรูปการศึกษาโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของเวียดนามให้ที่ประชุมรับทราบ

 

            ซึ่งการศึกษาเวียดนามทุกระดับชั้นจะติดประกาศหลักคำสอนของประธานาธิบดี โฮจิมินห์ 5 ข้อ ได้แก่ 1. รักประเทศชาติ รักประชาชน 2. เรียนเก่ง ทำงานเก่ง 3. รักษาอนามัยดี 4. วินัยดี และ 5. ซื่อสัตย์ กล้าหาญ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังสอนวิธีการทำความดี เช่น ช่วยเหลือผู้อื่น รักเพื่อนมนุษย์ด้วย

 

          ที่ประชุมเห็นว่าประเทศไทยยังมีการส่งเสริม การเรียนรู้ และศึกษาคุณธรรมน้อยมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ส่งผลให้เด็กไทยไม่ใส่ใจในการทำความดี ศูนย์คุณธรรมจึงได้พยายามส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเห็นวิธีการทำความดีต่างๆ เพื่อนำไปส่งเสริมให้เด็กของตนเองได้ฝึกฝนการทำความดี และฝึกการมีจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กกันอย่างต่อเนื่องผอ.ศูนย์คุณธรรมกล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 09-10-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม