ศูนย์คุณธรรมชี้เยาวชนไทยขาดคุณธรรม

โดย
| |
อ่าน : 1,892

แนะเร่งปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก

 

          น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนายุทธวิธีการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรม และการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ตนได้นำเสนอการปฏิรูปการศึกษาโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมของเวียดนามให้ที่ประชุมรับทราบ

 

            ซึ่งการศึกษาเวียดนามทุกระดับชั้นจะติดประกาศหลักคำสอนของประธานาธิบดี โฮจิมินห์ 5 ข้อ ได้แก่ 1. รักประเทศชาติ รักประชาชน 2. เรียนเก่ง ทำงานเก่ง 3. รักษาอนามัยดี 4. วินัยดี และ 5. ซื่อสัตย์ กล้าหาญ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ ยังสอนวิธีการทำความดี เช่น ช่วยเหลือผู้อื่น รักเพื่อนมนุษย์ด้วย

 

          ที่ประชุมเห็นว่าประเทศไทยยังมีการส่งเสริม การเรียนรู้ และศึกษาคุณธรรมน้อยมาก โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ส่งผลให้เด็กไทยไม่ใส่ใจในการทำความดี ศูนย์คุณธรรมจึงได้พยายามส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเห็นวิธีการทำความดีต่างๆ เพื่อนำไปส่งเสริมให้เด็กของตนเองได้ฝึกฝนการทำความดี และฝึกการมีจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม จะต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กกันอย่างต่อเนื่องผอ.ศูนย์คุณธรรมกล่าว

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 09-10-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม