สสส.อุ้มสุขภาวะจิตหมอ-พยาบาล

โดย
| |
อ่าน : 3,124

หวังสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้มีสุขภาวะทางจิตปัญญา

 

          นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิชาการ แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยว่า จากกระแสโลกาภิวัฒน์และทุนนิยมที่เข้ามามีอิทธิพลครอบงำความคิด จนส่งผลให้สังคมไทยยึดติดอยู่กับความสุขในกระแสการบริโภคนิยมเพียงอย่างเดียว

 

            สสส.จึงจัดกิจกรรม "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเรื่องเล่า: วิถีแห่งการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ของคนโรงพยาบาล" เพื่อหาแนวทางการสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้มีสุขภาวะทางจิตปัญญาและเพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนรู้จักวิธีให้บริการผู้ป่วยอย่างมีความสุข รู้จักที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทำงานให้มีความสุขภาวะทางจิตปัญญา ซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงทำให้ผู้ป่วยเข้าใจและอยู่ร่วมกับโรคต่างๆ ที่เป็นอยู่ได้อย่างมีความสุข

 

          ทั้งนี้องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาสุขภาวะทางจิตปัญญา มาจากการบูรณาการความรู้ของบุคลากรจากสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ จะถูกนำไปขยายผลการดำเนินงานเพื่อให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิต ปรับวิธีคิด และเรียนรู้ ที่จะมีความสุขในสังคมปัจจุบันด้วยปัญญาเกิดการต่อยอดไปสู่องค์กรอื่นในสังคมทำให้สังคมไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสมดุล

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 13-10-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม