แพทย์เตือน 11 โรค พร้อม "ระบาดซ้ำ"

โดย
| |
อ่าน : 8,320

แนะพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทุกโรค ที่เกิดในคน-สัตว์

 

          สาธารณสุข - แพทย์เตือน 11 โรคอุบัติใหม่ระบาดซ้ำยกขบวนบุก ทั้งซาร์ส ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ไข้สมองอักเสบ เวสต์ไนล์, โรคมือเท้าปาก โรคไข้กาฬหลังแอ่น โรคแท้งติดต่อ และโรคอุจจาระร่วง

 

          พ.อ.ผศ.นพ.ราม รังสินธุ์ นักวิจัยโครงการระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ วิทยาลัยเชื้ออุบัติใหม่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กล่าวถึงสถานการณ์ความเสี่ยงในการเกิดโรคระบาดอุบัติใหม่ในประเทศไทย หลังพบเชื้อไข้หวัดนกที่สุโขทัยและอุทัยธานี ว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเพราะพื้นที่ดังกล่าวยังมีการเลี้ยงสัตว์ปีกจำนวนมาก และโรคไข้หวัดนกกลายเป็นเชื้อประจำถิ่น แต่ที่จะต้องชื่นชมคือระบบเฝ้าระวังโรคของไทย ที่สามารถตรวจสอบและหยุดการระบาดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุบัติใหม่อีกจำนวนมาก

 

          พ.อ.ผศ.นพ.รามกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ มีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ระบาดซ้ำ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาสำคัญของประเทศในอนาคต ที่จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด 11 โรค ซึ่งถือว่าไทยมีความเสี่ยงต่อการระบาด คือ

 

          1.โรคทางเดินหายใจอักเสบอย่างเฉียบพลันและรุนแรงหรือโรคซาร์ส

 

          2.โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่

 

          3.โรคไข้สมองอักเสบเจอี มียุงเป็นพาหะ

 

          4.โรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ มีแหล่งรักโรคในสุกรและมียุงเป็นพาหะ

 

          5.โรคไข้เลือดออกที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮันทา มีแหล่งรังโรคในหนู มีหมัดหนูเป็นพาะ

 

          6.โรคเวสต์ไนล์ไวรัส มียุงเป็นพาหะ

 

          7.โรคไข้กาฬหลังแอ่น ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิดจากคนสู่คน

 

          8.โรคมือ เท้า ปาก ติดต่อจากการสัมผัสใกล้ชิด

 

          9.โรคบรูเซลโลซิส หรือโรคแท้งติดต่อ

 

          10.โรคลิซมาเนีย

 

          11.โรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ อี.โคไล 0157

 

          พ.อ.ผศ.น.รามกล่าวด้วยว่า ในการดำเนินการเฝ้าระวังโรคที่ผ่านมา ควรมีการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และระบาดซ้ำ ทุกโรคทั้งที่เกิดในคนและสัตว์ ระหว่างกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้มีการดำเนินการที่ประสานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันอย่างมีเอกภาพ

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update 28-11-51

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม