เตือนคนไทยไม่ออกกำลัง-กินผักไม่พอ เสี่ยงมะเร็ง

โดย
| |
อ่าน : 2,314

แนะ!! ปรับพฤติกรรมสุขภาพลดโรค

 

 

            วิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข เผยผลสำรวจความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายของประชาชน 38 หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ พบว่าประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังเพื่อป้องกันโรคมะเร็ง โรคความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ขาดการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 

           โดยพบว่ามีประชาชนร้อยละ 47.6 ที่บริโภคอาหารเหมาะสม มีเพียงร้อยละ 23.7 ที่กินผักผลไม้มากกว่าครึ่งกิโลกรัมต่อวันเป็นประจำ พบว่ามีประชาชนถึงร้อยละ 14.0 ที่กินอาหารไขมันสูง จำพวก ขาหมูติดมัน หมูสามชั้น เป็นประจำ และมีเพียงร้อยละ 32.5 ที่มีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม

 

          รมว.สาธารณสุข กล่าวต่อว่า การออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3-5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับกินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง และลดอาหารไขมัน จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดได้ร้อยละ 20-30 และโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดลดลงได้เป็นจำนวนมาก

 

           ก.สาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ขึ้นดำเนินการใน 76 จังหวัด 152 หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้วยการปฏิบัติจริงจนเป็นวิถีชีวิตใน 2 เรื่อง

 

           คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอ สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 - 5 วันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที ร่วมกับการกินผัก ผลไม้สด วันละอย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมขึ้นไป หรือกินผักครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่ง และลดอาหารไขมัน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกผักปลอดสารพิษไว้กินในครัวเรือน

 

           ทั้งนี้กิจกรรมหนึ่งในโครงการฯ จะจัดให้มีการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ดีเด่นระดับประเทศ จะมีการประกาศผลรางวัลหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ดีเด่น ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารอีกด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

update 04-03-52

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม