พบหญิงพิการเหยื่อล่วงละเมิดทางเพศ

โดย
| |
อ่าน : 6,146

กว่า 1.9 ล้านคนมีแนวโน้มถูกทำร้ายสูงกว่าหญิงปกติถึง 10 เท่า

 

          กรุงเทพฯ - สำรวจไทยมีผู้พิการ 1.9 ล้านคนหญิงพิการมีแนวโน้มถูกกระทำรุนแรงสูงกว่าหญิงปกติถึง 10 เท่า สังคมดูถูกต่ำต้อยด้อยค่า ไร้รัก ไร้ความต้องการทางเพศ จึงถูกกระทำย่ำยี เผย 2 ใน 3 ตกเป็นเหยื่อบำบัดความใคร่

 

          สถาบันวิชาการทีโอที วันที่ 25 มีนาคมนี้ เครือข่ายคนพิการ สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดประชุมวิชาการ "ถอดมายาคติ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ : กรณีบังคับทำหมันผู้หญิงพิการโดย น.ส.เสาวลักษณ์ ทองก๊วย หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก กล่าวว่า คนพิการผู้หญิงมีความเสี่ยงในการถูกละเมิดสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ได้มาก รายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่า มีหญิงพิการ 10% ของจำนวนผู้หญิงทั่วโลก หรือ 300 ล้านคน ซึ่งมีทั้งความพิการด้านร่างกายและจิตใจ โดย 3 ใน 4 มีรายได้ต่ำ และประมาณ 65% อยู่ในถิ่นทุรกันดาร

 

          น.ส.เสาวลักษณ์ กล่าวว่า ธนาคารโลกประมาณการว่า 20% ของคนยากจน มีสภาพความพิการและเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในชุมชน อีกทั้งหญิงพิการในประเทศกำลังพัฒนา จะถูกเลือกปฏิบัติเป็น 3 เท่าของหญิงพิการในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยหญิงพิการทุกประเทศ 2 ใน 3 คน จะเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศและละเมิดสิทธิ ซึ่งน้อยรายที่ปกป้องสิทธิตัวเองได้ เพราะขาดความรู้ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งผู้กระทำกลายเป็นคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน ที่คิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายที่หญิงพิการถูกข่มขืน เพราะไม่เห็นค่า ปัญหาที่ตามมาคือ ถูกบังคับให้ทำแท้งที่ส่วนใหญ่เป็นการทำแท้งแบบไม่ปลอดภัย และบางครั้งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้แนะนำ สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นวงจรความรุนแรงในชุมชน

 

          นางเพ็ญจันทร์ เชอร์เรอร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความพิการ ล่าสุด ปี 2550 พบว่า มีผู้พิการในไทยประมาณ1.9 ล้านคน หรือ 2.9% ในจำนวนนี้ 1.8 ล้านคน หรือ 97.9 % มีความลำบาก มีปัญหาสุขภาพ ซึ่งมีหญิงพิการมากกว่าชาย และจะพบผู้พิการมากขึ้นในอายุที่เพิ่มขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุจึงมีความพิการมากที่สุด โดยคนพิการมีแนวโน้มที่จะถูกกระทำความรุนแรงทางเพศมากกว่าคนปกติ งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่า ผู้หญิงพิการมีแนวโน้มจะถูกกระทำความรุนแรงถึง 1.5-10 เท่าของผู้หญิงทั่วไป

 

          นอกจากนี้ เด็กหญิงที่พิการมีแนวโน้มถูกกระทำความรุนแรงมากกว่าหญิงพิการทั่วไป หากอยู่ในครอบครัวหญิงพิการจะถูกทำให้อยู่ในฐานะที่ต่ำต้อยด้อยค่ากว่าผู้หญิงธรรมดา เช่นเดียวกับชายพิการที่ถูกลดค่า และถูกมองว่าไม่สามารถเป็นผู้นำได้ ระบบบริการทางการแพทย์และบริการสังคมสงเคราะห์ ที่น่าจะมีส่วนช่วยเหลือบรรเทา ความทุกข์ดังกล่าว แต่ทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบบริการ กลับทำให้เกิดการแบ่งแยก เลือกปฏิบัติ มีอคติต่อผู้พิการ เช่น ระบบบริการด้านงานวางแผนครอบครัว ไม่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของผู้พิการที่จะมารับบริการ ทั้งข้อมูล การให้คำปรึกษา หรือบริการ เพราะไม่ได้คาดหวังว่าผู้พิการต้องการบริการ

 

          "คนพิการมักถูกตีตราและมองว่าเป็นคนไม่มีเพศ ถูกแบ่งแยกให้เข้าใจไปว่าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในเรื่องเพศ ไม่สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ปกติได้ หรือถ้ามีก็เบี่ยงเบนทางเพศ ไม่มีความสามารถเป็นพ่อหรือแม่เพราะพิการ รวมทั้งไม่มีความรัก ไม่มีคนชอบ คนรัก หรือเข้าใจไปอีกว่าบุคคลพิการไม่มีการตกไข่ ไม่มีประจำเดือน ตั้งครรภ์หรือให้กำเนิดบุตรไม่ได้ ไม่มีสมรรถภาพทางเพศ ทำให้สังคมละเลย ทำให้ขาดองค์ความรู้ เพราะไม่มีการจัดบริการทางสุขภาพในเรื่องเพศสำหรับคนพิการนางเพ็ญจันทร์ กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

update 26-03-52

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม