อายุเกิน 60 ปี มีสิทธิ์อัลไซเมอร์ถึง 10%

โดย
| |
อ่าน : 1,769

มีโอกาสจะเกิดความจำเสื่อม 

 

 

 

 

นพ.ไพโรจน์  บุญคงชื่น  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรม  ด้านประสาทวิทยา  โรงพยาบาลรามาธิบดี   เปิดเผยว่า  ปัจจุบันโรคอัลไซเมอร์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  และคาดว่าประมาณร้อยละ  10  ของผู้ที่มีอายุเกิน  60  ปี  มีโอกาสจะเกิดความจำเสื่อม  การวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือไม่  จะดูจากประวัติการลืมและความผิดปกติอื่น

 

          เช่น  ไม่สามารถจำเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดได้   ถ้าอาการชัดเจนก็จะให้การวินิจฉัยได้เลย   แต่ถ้าเป็นอาการเริ่มแรก   อาจต้องติดตามดูอาการผู้ป่วยสักระยะหนึ่งร่วมกับการตรวจเอกซเรย์พิเศษที่ดูการใช้ออกซิเจนและการใช้พลังงานสมอง   หากตรวจพบว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์  จะไม่สามารถรักษาให้หายได้   แต่สามารถให้ยาช่วยเพื่อชะลอการสูญเสียความจำของผู้ป่วยให้ช้าลง   ให้สามารถดูแลตนเองและทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ  ได้นานขึ้น  แต่ไม่สามารถให้กลับมาจำได้ดีเท่าเดิม

 

          ด้าน  พญ.โสฬสินี  เหมรุ่งโรจน์  จิตแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เปิดเผยว่า  ขณะนี้มีงานวิจัยและการวินิจฉัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์  จึงพบการวินิจฉัยได้ง่ายขึ้น  ในประเทศไทยมีเข้ารับการตรวจและพบเป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า   200,000  รายแล้ว  ในอนาคตอาจมีจำนวนมากขึ้นหากมีการตรวจโรคกันมากขึ้น   ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อม   ผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน   โดยเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวกับความคิด   ความจำและการใช้ภาษา   อาการหลงลืมอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะค่อนข้างเหนื่อยมาก  และควรต้องมีหลายคนสับเปลี่ยนกันดูแล   บางครั้งผู้ที่ดูแลต้องได้รับการดูแลจิตใจด้วยเช่นกัน   การดูแลผู้ป่วยมีทั้งให้รับประทานยาเพื่อลดอาการ  และพบว่าการปรับสิ่งแวดล้อมก็จะช่วยได้มาก

 

          "บางคนเกิดภาพหลอนต่างๆ  กังวลว่าจะมีใครมาปองร้าย  ซึ่งส่วนนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของจิตใจและการรับรู้จากระบบประสาทเสื่อมลง  บางครอบครัวปรับสิ่งแวดล้อมในบ้าน  เช่น  ปรับไม่ให้มีกระจกในบ้าน   ช่วยลดอาการนี้ได้มาก  แต่เคยมีการวิจัยในสหรัฐพบว่า  การป้องกันและชะลอโรคอัลไซเมอร์ได้คือ  การมีความสุขทุกวัน  มองโลกในแง่ดี  มีชีวิตอยู่เพื่ออุทิศตนต่อส่วนรวม"  พญ.โสฬสินีกล่าว.

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

update:26-03-52

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม