สสส. ปรับแผนลดวิกฤต ศก.

โดย
| |
อ่าน : 1,672
จัดทำดัชนีความก้าวหน้าประเทศ
          เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ทพ.กฤษฎา เรืองอารีรัตน์ รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กำชับให้ สสส.ทบทวนการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ว่า ที่ผ่านมา สสส. ปรับปรุงการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารแผนงาน 7 แผน เป็นผู้วางแผนดำเนินงานในแต่ละโครงการเป็นรายปีอยู่แล้ว และมีการตรวจสอบผลดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
          ทพ.กฤษฎากล่าวว่า สสส. ได้รับมอบหมายให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาคนตกงาน ว่างงาน เด็ก เยาวชนที่พ่อแม่ตกงาน ซึ่งมียุทธศาสตร์ 6 ด้าน โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธาน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญเรื่องหนึ่ง คือ การจัดทำดัชนีความก้าวหน้าของประเทศ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความเจริญเติบโตของประเทศที่สำคัญ ซึ่งนิยมทำในประเทศแถบยุโรป และแคนาดา
          "วิธีนี้จะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เป็นหลัก โดยจะวัดจากการนำจีดีพีมาหักลบกับค่าใช้จ่ายด้านลบของประชาชนออกไป เช่น ค่าสูญเสียจากอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายซื้อสุรา เบียร์ เป็นต้น จะทำให้ได้ตัวเลขความก้าวหน้าของประเทศที่แท้จริง โดยในเดือนมิถุนายนนี้ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (โออีซีดี) จะมาประชุมที่ประเทศไทยเพื่อมาศึกษากรณีของประเทศไทย และมาชี้แนะแนวทางการจัดทำดัชนีชี้วัด นอกจากนี้มีการติดต่อ ศ.โจเซฟ สติกลิตซ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลปี 2544 มาเป็นที่ปรึกษา และผู้ออกแบบดัชนีความก้าวหน้าของประเทศไทยด้วย" ทพ.กฤษดากล่าว
          ทพ.กฤษดากล่าวว่า สำหรับมาตรการฉุกเฉินช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจ สสส. จะปรับแผนในหลายโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว 106 ล้านบาท โดยปรับเนื้อหาการทำงาน กลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ เช่น ปัญหาคนว่างงาน การศึกษา ยาเสพติด ความรุนแรงทางเพศ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนเบื้องต้น ส่วนแผนช่วยเหลือระยะยาว สสส. ปรับแผนการดำเนินการปี 2552 - 2553 ทั้งหมด โดยใช้งบประมาณของ สสส. มาช่วยเหลือเศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งแต่ละปี สสส.มีเงินบริการกองทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท
 
 
ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน
update 30-03-52

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม