พบคนไทยอ่านหนังสือน้อยดูทีวีมาก

โดย
| |
อ่าน : 3,267

สสช.แนะปรับลดราคา-ปรับปรุงห้องสมุด

 

          สำนักงานสถิติแห่งชาติ หวั่นคนไทยขาดจินตนาการ แนะหนุนหนังสือราคาถูกปรับปรุงห้องสมุดชุมชน   นางธนนุช  ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ถึงสถิติการอ่านหนังสือของคนไทยพบว่า คนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปอ่านหนังสือลดลง จากร้อยละ 69.1 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 66.3ในปี 2551 และจากจำนวนคนที่ไม่อ่านหนังสืออีกร้อยละ 33.7 นั้นใช้เวลาเพื่อดูโทรทัศน์ถึงร้อยละ54.3รองลงมาคือ ไม่มีเวลาอ่าน ไม่สนใจ หรือไม่ชอบอ่านหนังสือ และอ่านหนังสือไม่ออกตามลำดับ ซึ่งจากสถิติพบว่าคนไทยอ่านหนังสือลดลงเกือบทุกวัย ส่วนใหญ่จะใช้เวลาดูโทรทัศน์มากขึ้น ทำให้จินตนาการน้อยลง

 

          นางธนนุช กล่าวต่อว่า การอ่านหนังสือจะทำให้มีความคิดที่มีจินตนาการมากขึ้น ส่วนประเภทของหนังสือที่มีผู้อ่านมากที่สุดคือ หนังสือพิมพ์ รองลงมาคือนวนิยาย การ์ตูน หนังสืออ่านเล่น ขณะที่เมื่อเปรียบเทียบผู้อ่านหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยที่มีถึงร้อยละ 71.0 นับว่าใกล้เคียงกับประเทศออสเตรเลีย ที่มีจำนวนร้อยละ 77.3 อย่างไรก็ตามคนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือน้อยลงจากเฉลี่ย 51 นาทีต่อวันในปี 2548 เหลือ39นาทีต่อวัน ในปี 2551 โดยมีกลุ่มเยาวชนอ่านหนังสือมากที่สุด 46 นาทีต่อวัน

 

          เลขาธิการสถิติแห่งชาติ กล่าวอีกว่า  ภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนให้ราคาหนังสือถูกลง และควรปรับปรุงห้องสมุดชุมชนให้ดึงดูดคนไทยให้รักการอ่าน โดยอาจผนวกเข้ากับศูนย์ ict ชุมชนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

update 31-03-52

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม