บันได-ห้องน้ำ จุดเสี่ยงผู้สูงอายุ

โดย
| |
อ่าน : 4,881

ชี้!4เขตกทม.เอื้อคนแก่-พิการไม่ถึง30%

 

 

          ผลวิจัยชี้ บันได - ห้องน้ำ สถานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยสุดของผู้สูงอายุ เผยผลสำรวจสถานที่ใน 4 เขต กทม.พบสำนักงานเขต สถานีตำรวจ ไปรษณีย์ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล ห้าง ตลาดสด สถานีขนส่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้สูงอายุ คนพิการไม่ถึง 30%

 

          เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) และหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานเสวนา สังคมไทยกับการสร้างพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ

 

          โดย นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธาน มส.ผส.กล่าวว่า ปัญหาผู้สูงอายุส่วนใหญ่นอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพและภาวะเศรษฐกิจแล้ว ปัญหาสังคมที่ฉกรรจ์ที่สุด คือ ความเหงา ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพกายและใจมากที่สุด วิธีแก้ความเหงาในผู้สูงอายุคือ การทำงาน ส่วนที่ทำงานไม่ไหวก็ต้องใช้วิธีการคุยกัน โดยเฉพาะชุมชนควรจับกลุ่มหรือตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุทำกิจกรรมพบปะพูดคุยกัน

 

          นอกจากนี้ ครอบครัวเป็นอีกส่วนสำคัญที่ต้องเอาใจใส่ รวมถึงพื้นที่ในบ้านที่ต้องเอื้ออำนวยความสะดวก ทั้งห้องน้ำ บันได เช่นเดียวกับพื้นที่สาธารณะที่ผู้สูงอายุนิยมไปใช้บริการคือ ตลาด สวนสาธารณะ วัด ต้องจัดพื้นที่ให้เอื้ออำนวยแก่ผู้สูงอายุด้วย

 

          รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ หัวหน้าหน่วยวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยถึงสภาพแวดล้อมที่จะช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุพบว่า บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำมี 2 จุดคือ บันไดและห้องน้ำ

 

          นอกจากนี้ วัด ตลาด สวนสาธารณะ โรงพยาบาล สถานที่ราชการต่างๆ คือ เป้าหมายในการออกนอกบ้านในแต่ละครั้งของผู้สูงอายุ แต่ในความเป็นจริงอาคารสถานที่สาธารณะในบ้านเราจำนวนมากยังไม่เอื้อต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ

 

          ซึ่งจากการวิจัยการสำรวจอาคารสถานที่ใน เขตจตุจักร ราชเทวี บางแค และลาดกระบัง เพื่อสำรวจสถานที่ที่ผู้สูงอายุใช้กันมากนั้นปลอดภัยหรือไม่ทั้งใน สำนักงานเขตต่างๆ สถานีตำรวจนครบาล ที่ทำการไปรษณีย์ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด และสถานีขนส่งรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยข้อบังคับในกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุ พ.ศ.2548 เป็นเกณฑ์ในการวัด ปรากฏว่า สถานที่ต่างๆ ดังกล่าวมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ถึง 30% สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาในการใช้สถานที่แทบทุกจุดตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกอาคาร

 

          นอกจากนี้ ยังพบช่องว่างของกฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เฉพาะอาคารที่มีพื้นที่ที่เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปเกิน 300 ตร.ม. สำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และมีพื้นที่ให้บริการมากกว่า 2,000 ตร.ม. สำหรับอาคารเอกชน ทำให้เกิดช่องว่างในอาคารที่มีพื้นที่น้อยกว่าที่ไม่ถูกกฎหมายบังคับ ที่สำคัญไม่มีผลบังคับย้อนหลังและไม่มีบทลงโทษ ทำให้อาคารจำนวนมากที่ปลูกสร้างก่อนกฎหมายกำหนด โดยเฉพาะอาคารเก่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการละเลยที่จะปรับปรุง

 

          ทั้งนี้ ในงานได้มีพิธีมอบรางวัล อาคาร - สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2551 ให้กับวัด สวนสาธารณะ และอาคารตลาดที่ผ่านเกณฑ์การประกวด ซึ่งไม่มีสถานที่ใดได้รับรางวัลชนะเลิศ มีเพียงรางวัลชมเชย 7 แห่ง

 

          ประเภทวัด ได้แก่ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี, วัดมงคลโกวิทาราม จ.อุบลราชธานี, วัดปงคก องค์การบริหารส่วนตำบลหลวงใต้ จ.ลำปาง

 

          ประเภทสวนสาธารณะ /ลานชุมชน ได้แก่ เทศบาลตำบลปากท่อ จ.ราชบุรี, เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จ.เชียงใหม่, ศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เทศบาลเมืองสกลนคร

 

          และประเภทตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวนครชากังราว จ.กำแพงเพชร

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

 

 

update 30-04-52

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม