เสวนาแลกเปลี่ยน และบูรณาการความร่วมมือ การเสริมสร้างความพร้อมพนักงานสู่การเกษียณแบบองค์รวม...เกษียณสู้ต่อ

| |
อ่าน : 435
กำหนดการ
เสวนาแลกเปลี่ยน และบูรณาการความร่วมมือ 
การเสริมสร้างความพร้อมพนักงานสู่การเกษียณแบบองค์รวม “เกษียณสู้ต่อ”
วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1-2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน 
09.00 - 09.15 น.     กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการ “เกษียณสู้ต่อ”
โดย คุณอภิชาติ การุณกรสกุล  ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
และ ดร. เทอดทูน ไทศรีวิชัย  ประธานสถาบันโค้ชไทย
09.15 - 09.30 น.     ความท้าทายของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดย... คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
09.30 - 10.10 น.     ทิศทาง และเป้าหมายการขับเคลื่อน โครงการ “เกษียณสู่ต่อ” 
ดร.สมโภชน์  วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสตาร์เฟล็กซ์ จำกัด  (มหาชน)
คุณพยัพ แจ้งสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักพัฒนาองค์กร บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
คุณธิษณา ธิติศักดิ์สกุล CEO & Co-Founder บริษัท โนบูโร แพลตฟอร์ม จำกัด
10.10 - 11.10 น.     แบ่งปันประสบการณ์จากผู้เข้าร่วม “เกษียณสู้ต่อ”
พี่เลี้ยงการเงิน : มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม 
พี่เลี้ยงสุขภาพ : โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 
พี่เลี้ยงพัฒนาอาชีพ : สมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ
โคชเกษียณสู้ต่อ : สถาบันโค้ชไทย
11.10 - 11.30 น.     สรุปกิจกรรม
โดย คุณอภิชาติ การุณกรสกุล  ประธานมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
และ ดร. เทอดทูน ไทศรีวิชัย  ประธานสถาบันโค้ชไทย
11.30 - 12.00 น.     ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม