ชวนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award 2022

| |
อ่าน : 877

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

ชวนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 thaihealth

สสส. ชวนเยาวชน นวัตกร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup และภาคีนักคิด ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ในการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาท

ชวนร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 thaihealth

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. จัดการประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 ในหัวข้อ นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ที่ช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยง หรือ ส่งเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ สสส. ในระยะ 10 ปี พ.ศ.2565-2574 ได้แก่

1.ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่

3.ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนน

ชวนร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 thaihealth

4.เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ

5.เพิ่มกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

6.สร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ

ชวนร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 thaihealth

7.การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

8.สร้างเสริมสุขภาพจิต/การจัดการอารมณ์และความเครียด

ชวนร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 thaihealth

“สสส. มุ่งหวังที่จะสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็น “เมล็ดพันธุ์นวัตกรสร้างเสริมสุขภาพ” โดยการบ่มเพาะทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถใช้ได้จริง รวมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนและครูที่มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ จากที่เคยดำเนินการให้มีความเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของเยาวชน คุณครูอาจารย์ และสถาบันการศึกษา และในปี 2565 นี้ มีการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เพราะขยายกลุ่มเป้าหมายจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4- 6) และระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) เพิ่มอีก 2 กลุ่มเป้าหมายคือ 1.ระดับบุคคลทั่วไป และกลุ่ม Startup และ 2.ภาคีเครือข่าย สสส. เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสามารถนำไปดำเนินการได้จริง รวมมูลค่ารางวัลในการประกวดครั้งนี้กว่า 460,000 บาท” ดร.ณัฐพันธ์ กล่าว

ชวนร่วมสร้างสรรค์นวัตรกรรมสร้างเสริมสุขภาพ Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 thaihealth

          ทั้งนี้ จะมีกิจกรรมชี้แจงการประกวด และเปิดโครงการประกวดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นี้ทาง Facebook Live : pmhealthpromotioninnoaward เวลา 13.00 – 15.30 น. ซึ่งเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดแล้ว โดยกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-22 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบุคคลทั่วไปและกลุ่ม Startup และกลุ่มภาคีเครือข่าย สสส. สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -27 กรกฎาคม 2565 และสามารติดตามรายละเอียดวิธีการสมัคร กติกาการประกวด ได้ที่ www.thaihealth.or.th/inno

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม