การ มีน้ำใจ เริ่มต้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

| |
อ่าน : 776

ที่มา : HAPPY 8 ความสุขแปดประการ

การ มีน้ำใจ เริ่มต้นได้ทุกที่ ทุกเวลา thaihealth

แฟ้มภาพ

Happy Heart คือ การมีน้ำใจ เพราะหากเราเลยหน้าขึ้นมองสิ่งรอบตัวเราก็จะพบว่า มีอีกหลายต่อหลายคนบนโลกที่ยังรอให้เกิดความสุขขึ้นในชีวิตของพวกเขาบ้าง เนื่องจากสำหรับบางคนแล้ว คำว่าความสุขก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างง่ายดายนัก

หากว่าเรามีน้ำใจเห็นอกเห็นใจเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ในทุกข์สุขของผู้อื่น อย่าละเลยที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันเสียสละความสุขของตนเองเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่น เมื่อเราทำอย่างนั้น แม้ในเบื้องต้นเราอาจจะคล้ายว่าต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปบ้าง เช่น เสียเวลา เสียเงินทอง หรือแม้กระทั่งสูญเสียความสุขของตัวเองไป แต่แท้ที่จริงแล้วการที่เรายื่นความสุขให้กับผู้อื่น ตัวเราเองก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความสุขกลับคืนมา เพราะการให้ จะทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบอยู่ภายใน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คนที่ไม่เคยเสียสละอะไรออกไปให้กับคนอื่นยากที่จะได้ลิ้มรส

นอกจากนี้แล้วการเป็นผู้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ยังสะท้อนความไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนด้วยการเห็นผลประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนนั้นทำให้เราเสียสละการยึดตนเองเป็นสิ่งที่ตั้งลงได้ซึ่งหากมีมากเท่าไหร่ ก็จะส่งผลต่อมุมมองในการดำเนินชีวิตที่จะสงบเย็นขึ้นได้มากเท่านั้น

หากเราเห็นประโยชน์ของการมีน้ำใจดังที่กล่าวมาแล้วเราจึงควรให้และเอื้ออาทรต่อบุคคลอื่นให้มากที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะเลือกอำนวยระลึกอยู่เสมอว่าการมีน้ำใจเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม