มหกรรมไฮบริด ครั้งที่ 1 สปีด...รับวิกฤติสังคมสูงวัย ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ

| |
อ่าน : 505
กำหนดการ
มหกรรมไฮบริด ครั้งที่ 1 สปีด...รับ...วิกฤติ “สังคมสูงวัย”
“ธนาคารเวลา สำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”
ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน
วันเสาร์ที่  2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 14.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก 12  มหาวิทยาลัยสยาม
 
08.00 - 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน
09.00 - 09.15 น.     กล่าวต้อนรับ โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช    อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 
09.15 - 09.45 น.     ทักทาย ต้อนรับเข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...
“ที่มา...เส้นทาง...“ธนาคารเวลา” ... “โอกาส”...รองรับ “วิกฤติ”... “ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”
โดย ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ/ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ/ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ
ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์
09.45 - 10.45 น.     ทำที่ “ใช่” ให้ที่ “ชอบ” ออม “เวลา” แทน “เงิน” 
บทเรียนจากพื้นที่นำร่อง “ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ”
โดย (ผู้แทน) ทีมผู้จัดการ 9 ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ…
ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์
10.45 - 11.45 น.     “เร่งสปีด...รับวิกฤติ...”  นำเสนอมุมมอง วิสัยทัศน์ การหนุนเสริมจากผู้กำหนดนโยบาย/ผู้บริหาร
โดย
• นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัด กทม.
• ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
• นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนัก 9 สสส.  
• นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ คุณประสาน อิงคนันท์
11.45 - 12.00 น.     เสวนาพากันเรียนและรู้  “ถามมา...ทุกคนพา หาคำตอบ...จากผู้บริหารและทีมงาน”
โดย คุณประสาน อิงคนันท์//ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ/ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 - 14.30 น.     เปิดประเด็นสัมภาษณ์ และชมนิทรรศการ หาคำตอบ...จากคนทำงาน
ผู้บริหาร/ทีม ศวพช./ทีมผู้จัดการ 9 ธนาคารเวลาสำหรับทุกกลุ่มวัยภาษีเจริญ…
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม