เปลี่ยนเงินหวย เป็นเงินออม สร้างภูมิคุ้มกันชุมชน จ.สุรินทร์

โดย
| |
อ่าน : 572

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เปลี่ยนเงินหวย เป็นเงินออม สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนหยุดพนัน จ.สุรินทร์ thaihealth

สสส. - มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนลดพื้นที่พนัน จ.สุรินทร์ เปลี่ยนเจ้ามือหวยกลับใจสู่อาชีพสุจริต สร้างแกนนำต้นแบบ ลด ละ เลิก พนันทุกรูปแบบ “เปลี่ยนเงินหวย เป็นเงินออม” ร่วมสร้างสังคมแห่งความพอเพียง

วันที่ 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และภาคีภาคประชาชน 9 จังหวัด ได้แก่ลำปาง น่าน พะเยา กาฬสินธุ์ สุรินทร์ อุบลราชธานี เลย สระบุรี พัทลุง จัดแสดงผลงานการรณรงค์หยุดพนันในชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “๙ สู่ชีวิตพอเพียง” รณรงค์และการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายเป็นปฏิบัติบูชาถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานมีการแสดงผลงาน และละครสร้างการเรียนรู้ “คนเล่นหวย” โดยทีมเยาวชนรณรงค์หยุดพนัน พร้อมเปิดใจอดีตเจ้ามือหวยกลับตัวกลับใจ หันมาทำอาชีพสุจริต “เปลี่ยนเงินหวยให้เป็นเงินออม”

เปลี่ยนเงินหวย เป็นเงินออม สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนหยุดพนัน จ.สุรินทร์ thaihealth

นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.กล่าวว่า สสส. ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ดำเนินโครงการรณรงค์หยุดพนัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาการพนัน สร้างภูมิคุ้มกันและสภาพแวดล้อม เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน โดยไม่เพิ่มพื้นที่พนัน สสส. ได้เสริมศักยภาพให้ชุมชนเข้าใจรู้เท่าทันการพนัน เกิดกลไกปกป้องชุมชนและครอบครัว ดึงผู้ที่เคยประสบปัญหาพนัน โดยเฉพาะหวย ให้กลับใจ ลด ละ เลิก ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำ โดยนำเอาแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ทำให้ชุมชนเข้าใจ โดยทั้ง 9 พื้นที่ ประสบผลสำเร็จได้จากการทำงานร่วมคิด ร่วมทำของชุมชน โรงเรียน ผู้สูงวัย เด็กและเยาวชน ขณะเดียวกันยังได้ร่วมผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย มาตรการ หรือกลไกกำกับควบคุมการพนัน ลดผลกระทบได้ในระดับพื้นที่ รวมถึงสร้างแกนนำคนเลิกพนัน จนเกิดเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง และสื่อสารสร้างความรู้เท่าทันการพนันได้

เปลี่ยนเงินหวย เป็นเงินออม สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนหยุดพนัน จ.สุรินทร์ thaihealth

เปลี่ยนเงินหวย เป็นเงินออม สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนหยุดพนัน จ.สุรินทร์ thaihealth

“ปัจจุบันนับว่าเป็นความท้าทายในดิจิทัล สสส. และภาคีเครือข่าย ต้องปรับกลยุทธ์ให้คนติดหวย พนัน ทราบถึงผลกระทบและปัญหา หลายครอบครัวพบว่ามีการเล่นหวยใต้ดิน ใช้เงินตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลักหมื่นจ่ายค่าหวยทุกงวด หลายคนอาจจะคิดว่าเล็กน้อย แต่เมื่อมองปัญหาที่เกิดขึ้นเชิงลึก พบว่าบางครอบครัวไม่สามารถพาลูกหลานไปโรงเรียนได้ เพราะเงินหมดไปกับหวย จนกระทั่งนำไปสู่การใช้ความรุนแรงในครอบครัว จึงต้องค่อยๆ ปรับเปลี่ยนความคิด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหา ปรับเปลี่ยนความคิด ลด ละ เลิก การพนันทุกชนิด” นางสาวรุ่งอรุณ กล่าว

เปลี่ยนเงินหวย เป็นเงินออม สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนหยุดพนัน จ.สุรินทร์ thaihealth

นางบุญร่วม ผงเยี่ยม อดีตเจ้ามือหวยกลับใจ หนึ่งในความสำเร็จของโครงการ ๙ สู่ชีวิตพอเพียง” รณรงค์และการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวว่า ในอดีตเคยเป็นทั้งผู้ซื้อ จนกลายมาเป็นเจ้ามือหวย โดยทำเป็นอาชีพหลัก รับซื้อหวยทุกประเภท คิดว่าอาจทำให้ร่ำรวย แต่กลับสร้างผลกระทบเป็นหนี้ร่วมแสนบาท เนื่องจากผู้ซื้อไม่ยอมจ่ายเงินตามกำหนด สร้างปัญหาให้กับตนเองและครอบครัวอย่างหนัก จนกระทั่งได้เข้าร่วมโครงการอบรมกับ สสส. ที่สร้างแนวคิดการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออม ทำให้ได้เรียนรู้ถึงปัญหา เห็นถึงบทเรียนของการเล่นพนันทุกรูปแบบ หันมาทำอาชีพสุจริตเป็นตัวแทนบริษัทประกันชีวิต ก้าวสู่ชีวิตพอเพียง ปัจจุบันสามารถเป็นแกนนำส่งต่อความรู้ และวิธีเลิกหวย และการออมเงินแบบพอเพียงให้กับคนในชุมชนได้

เปลี่ยนเงินหวย เป็นเงินออม สร้างภูมิคุ้มกันชุมชนหยุดพนัน จ.สุรินทร์ thaihealth

“ชาวบ้านหลายคนซื้อหวยงวดละเป็นพัน ๆ บาทจึงเสนอให้เปลี่ยนเงินซื้อหวยมาเป็นเงินออม โดยให้ข้อคิดว่า ซื้อหวย เป็นการซื้อความเสี่ยงที่เขามีโอกาสจะไม่ได้อะไรกลับมาเลย แต่ถ้านำเงินไปออม หรือไปนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพ จะทำให้มีรายได้ที่ยั่งยืน ไม่สร้างภาระหนี้ต่อไปในอนาคค” นางบุญร่วม กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม