อยู่ ร่วม สุข เข้าใจลูก LGBTQ+

| |
อ่าน : 1,055

เรื่องโดย  ฐิติพร โยทาพันธ์ Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลจาก หนังสืออยู่-ร่วม-สุุข: เรื่องเล่าความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิด LGBTI+ - 4P

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

อยู่ ร่วม สุข เข้าใจลูก LGBTQ+ thaihealth

เมื่อลูกเป็น LGBTQ+ หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่การหาสาเหตุหรือตั้งคำถามกับสิ่งที่ลูกเป็น หากแต่เป็นการเข้าใจให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ในตัวตนของลูกและรู้ว่าสิ่งไหนที่ควรปฏิบัติต่อลูก ถึงเวลาแล้วหรือยังที่พ่อแม่จะไม่ตั้งคำถามว่า“ทำไมถึงเป็นแบบนี้” กับลูกหลานที่มีความหลากหลายทางเพศในครอบครัว แต่เปลี่ยนมาเป็นยอมรับ เข้าใจ ให้กำลังใจ และสนับสนุน เพราะเมื่อลูกได้รับสิ่งเหล่านี้จากพ่อแม่จะช่วยให้ลูกที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถอยู่-ร่วม-สุข ได้ในสังคม

พ่อแม่และครอบครัว เป็นความสัมพันธ์แรกที่เกิดขึ้นในชีวิตลูก ไม่เพียงแค่เลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโต แต่ยังเป็นคนสำคัญที่จะช่วยให้ลูกมีความมั่นคงในจิตใจ พ่อแม่เตรียมความพร้อมให้ลูกได้เผชิญโลกกว้างได้ แต่ไม่อาจควบคุมทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาได้ พ่อแม่สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นใครในชีวิตลูก ระหว่างคนที่ลูกหวาดระแวง หรือ คนที่ลูกเชื่อใจ และต้องโฟกัสที่การเป็นตัวของตัวเองของลูกมากกว่าการเป็นคนดีตามอุดมคติที่สังคมตั้งขึ้น

 

อยู่ ร่วม สุข เข้าใจลูก LGBTQ+ thaihealth

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) กล่าวว่า  สสส. ให้ความสำคัญกับสุขภาวะของทุกคน โดยเฉพาะผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องผิดปกติ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปและเป็นความสวยงาม เขาเหล่านั้นควรได้รับการเคารพตัวตนในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง ได้รับความสัมพันธ์ที่ดีจากครอบครัวและคนรอบข้าง ได้แสดงออกถึงตัวของตัวเองอย่างรู้สึกปลอดภัย รวมถึงการได้รับโอกาสเข้าถึงทรัพยากรด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกับทุกคนในสังคม

 

อยู่ ร่วม สุข เข้าใจลูก LGBTQ+ thaihealth

“สสส. สนับสนุนให้พ่อแม่ ครอบครัว เข้าใจและยอมรับลูกหลานที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ+ การส่งเสริมสุขภาวะของผู้มีความหลากหลายทางเพศไม่่อาจทำได้ หากไม่มีการส่งเสริมความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว และจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจของพ่อแม่ ผู้ปกครองมาร่วมด้วย  สสส. สนับสนุนให้ครอบครัวเปิดใจสื่อสารและยอมรับในตัวตนของลูกหลานอย่างจริงใจ เข้าใจ ไม่ตำหนิ ไม่ตั้งคำถาม และให้การสนับสนุนพวกเขา เพื่อให้เขาเชื่อมั่นและรับรู้ได้ถึงการเป็นที่รักและต้องการของครอบครัว” นางภรณีกล่าว

 

อยู่ ร่วม สุข เข้าใจลูก LGBTQ+ thaihealth

 

3 วิธีสื่อสารให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่เข้าใจและยอมรับ

1. เปิดพื้นที่ให้ลูกได้แสดงออกและเป็นตัวของตัวเอง

คือ การให้เขาได้เล่น ได้ทำกิจกรรม ได้แสดงออกอย่างที่เขาเป็น โดยไม่ห้าม ไม่ตำหนิ หรือลงโทษ

2. อยู่เคียงข้างลูก

โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาถูกกลั่นแกล้ง ล้อเลียน หรือถูกเลือกปฏิบัติ เพื่อให้ลูกไม่รู้สึกว่าต้องเจอปัญหาอย่างโดดเดี่ยว รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว

3. สนับสนุนสิ่งที่ลูกเป็นหรือแสดงออก โดยไม่ตำหนิและไม่ตั้งคำถามว่า “ทำไมถึงเป็นแบบนี้”

เป็นการสร้างความมั่นคงภายในจิตใจผ่านการแสดงความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นที่รัก และเป็นที่ต้องการของคนในครอบครัว

 

อยู่ ร่วม สุข เข้าใจลูก LGBTQ+ thaihealth

พ่อแม่และครอบครัวไม่เพียงแต่เป็นสายสัมพันธ์แรกที่ลูกมี แต่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ลูกเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเพศอะไร เพราะหากพวกเขาได้รับการยอมรับจากพ่อแม่ ครอบครัวอย่างแท้จริงและเข้าใจ ถึงแม้ต้องเผชิญกับแรงเสียดทานจากสังคมมากแค่ไหน เขาจะสามารถยืนหยัดและผ่านความรู้สึกเปราะบางนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง

 

อยู่ ร่วม สุข เข้าใจลูก LGBTQ+ thaihealth

“เพราะเราทุกคนเท่าเทียมกัน” สสส. และภาคีเครือข่ายเสริมสร้างความเข็มแข็งให้เครือข่ายครอบครัวที่มีบุตรหลานหลากหลายทางเพศ พร้อมสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ให้ได้รับสิทธิความเท่าเทียมในฐานะพลเมืองทั้งทางสังคมและด้านสาธารณสุข มีสุขภาวะทางสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และการมีชีวิตอยู่ในสังคม โดยที่ไม่ถูกตีตราว่ามีความแตกต่าง

 

 

         

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ห้ามจำหน่ายสุรา  สสส. สุขภาพ สุขภาวะ สร้างสุข thaihealth บุหรี่ นิทรรศการ ออกแบบ จ้างเหมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  อาหารเจรูปสัตว์  สุขภาพผู้สงอายุ  หน่วยโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม  ศาสนิกชน  อคติทางเพศ  อาหารสำหรับคนหนุ่มสาว วัยทำงาน  สสส. สร้างสุข  ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ต้นแบบ งานบุญ ปลอดเหล้า บุหรี่  พนิดา รัตนไพโรจน์  เก๋ากี้  สาว  เรียกร้อง  โทษของยาเสพติด  พญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์  ทีมสุขภาพระดับตำบล  โรคเกาต์  ประกิต วาทีสาธกกิจ  หาที่หลบกำบังในจุดที่มีโครงสร้างแข็งแรง  ปกป้องเด็กและเยาวชน  เอแบคโพลล์  ชูโดเอฟิดรีน  อุบลราชธานี