เปิดตัวละครออนไลน์เสน่ห์รอยรั่ว สะท้อนปัญหาสังคม

โดย
| |
อ่าน : 712

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

เปิดตัวละครออนไลน์เสน่ห์รอยรั่ว สะท้อนปัญหาสังคม thaihealth

สสส. - มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดตัวละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” สะท้อนปัญหาสังคม ใช้ศิลปะสร้างสรรค์ฟื้นฟูจิตใจ การันตีความสนุก มีสาระ สไตล์ “ครูเล็ก-ภัทราวดี” ความยาว 15 นาที 16 ตอน รับชม-พูดคุยสดๆ ผ่านทาง Patravadi Channel เริ่ม 23 มิ.ย. 65

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่หัวหินสเก็ตพาร์ค (โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ เปิดตัวละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” Nothing is Impossible กับการใช้ศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสุขภาวะด้านจิตใจให้ประชาชนทุกวัยในสังคม

เปิดตัวละครออนไลน์เสน่ห์รอยรั่ว สะท้อนปัญหาสังคม thaihealth

นางภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้งมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) ประจำปี 2557 และผู้กำกับละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” สสส. กล่าวว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับ สสส. ริเริ่มโครงการเสน่ห์รอยรั่ว ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ มุ่งขับเคลื่อนสังคมผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กับเยาวชน สำหรับละครออนไลน์ “เสน่ห์รอยรั่ว” ครั้งนี้ เหมาะสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย สะท้อนความคิดต่าง วิธีการแก้ปัญหา และการค้นพบตัวเองและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในค่ายศิลปะการแสดง N.im.P (Nothing is Impossible) นำแสดงโดย ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ อ้น-สราวุธ มาตรทอง เล้ง-ราชนิกร แก้วดี อุ๋ย-นที เอกวิจิตร (Buddha Bless) และนักแสดงมากความสามารถอีกมากมาย

เปิดตัวละครออนไลน์เสน่ห์รอยรั่ว สะท้อนปัญหาสังคม thaihealth

เปิดตัวละครออนไลน์เสน่ห์รอยรั่ว สะท้อนปัญหาสังคม thaihealth

“ละครเสน่ห์รอยรั่ว ใช้ศิลปศาสตร์เป็น Soft Power ไปอุดรอยรั่วให้กับทุกวัย ทุกความคิดที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สามารถปรับตัวพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ มีความยาว 15 นาที 16 ตอน รับชมพร้อมแลกเปลี่ยนความเห็นในการเสวนาหลังจบละคร ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 19.30-20.30 น. ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจและยูทูบช่อง Patravadi Channel ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป” นางภัทราวดี กล่าว

เปิดตัวละครออนไลน์เสน่ห์รอยรั่ว สะท้อนปัญหาสังคม thaihealth

นางญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวว่า ข้อมูลสถิติความรุนแรงในครอบครัว โดยศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เมื่อเดือนตุลาคม 2563 – พฤษภาคม 2564 พบว่า ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 มีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 1,492 ราย หรือเพิ่มสูงขึ้นถึง 66% สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความเครียดทางเศรษฐกิจ การใช้สารเสพติด และปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันของสมาชิกในครอบครัว ส่งผลให้เกิดการทะเลาะ ถึงขั้นการใช้ความรุนแรง สสส. เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ โดยละคร “เสน่ห์รอยรั่ว” มุ่งสื่อสารเกี่ยวกับทักษะชีวิต ปรัชญาการมองโลกและชีวิต และสะท้อนปัญหาครอบครัวอันมีผลกระทบต่อสังคม ด้วยงานศิลปศาสตร์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดตัวละครออนไลน์เสน่ห์รอยรั่ว สะท้อนปัญหาสังคม thaihealth

เปิดตัวละครออนไลน์เสน่ห์รอยรั่ว สะท้อนปัญหาสังคม thaihealth

ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะ ทั้งระดับผู้นำ ทางความคิด และระดับบุคคลทั่วไป ที่มาจากตัวแทนจากหลากหลายวัย การสื่อสารผ่านศิลปะการละครจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนปัญหาครอบครัวและสังคม และมุมมองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัวและปัญหาของคนแต่ละช่วงวัย รวมทั้งสอดแทรกองค์ความรู้ด้านศิลปศาสตร์หลากหลายแขนง เพื่อให้เป็นหนึ่งในสื่อสร้างสรรค์ในระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ

เปิดตัวละครออนไลน์เสน่ห์รอยรั่ว สะท้อนปัญหาสังคม thaihealth

นายนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ ศิลปินผู้รับบท “ครูซอ” หนึ่งในตัวละครสำคัญของเสน่ห์รอยรั่ว กล่าวว่า ละครจากครูเล็กในวัย 74 ปี ผู้ชมจะได้เห็นผลงานระดับชั้นครูที่ถ่ายทอดอย่างร่วมสมัย สนุกสนาน มีสาระ ทำให้ผู้ชมได้ย้อนกลับมาเห็น “รอยรั่ว” ของชีวิต ที่ไม่มีอะไรที่ซ่อมไม่ได้ ละครเสน่ห์รอยรั่ว สสส. ยังทำให้ศิลปินมืออาชีพหลายคน ได้มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการทำงานร่วมกับนักแสดงรุ่นใหม่ ถือเป็นการเพาะบ่มเมล็ดพันธุ์ของศิลปินที่มีคุณภาพ มีสุขภาวะที่สมดุลทั้งกาย ใจ และจิตวิญญาณในการสร้างสังคมแห่งผู้ให้ ส่งต่อทักษะนักสื่อสารสุขภาวะ ส่งสารที่ดีสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม