สานต่อนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักรู้ภัยสุรา

โดย
| |
อ่าน : 593

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สานต่อนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักรู้ภัยสุรา thaihealth

‘สาธิต’ รับทราบผลการดำเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ สสส. แก้ไข-ป้องกัน-ผลักดันกฎหมาย-สร้างวัฒนธรรมประเพณีปลอดเหล้า ห่วงโฆษณาสุราออนไลน์ มอบ คร.ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เฝ้าระวังเด็ก-เยาวชนหลงผิด

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 5/2565 ว่า   จากการสรุปความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด ปี 2565 ของ สสส. ทำให้เห็นถึงกลไกการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับนโยบาย การผลักดันกฎหมายควบคุม การเพิ่มมาตรการ เกิดความรู้งานวิจัยกับภาคีเครือข่าย นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ป้องกัน สร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงพิษภัยจากการดื่มสุรา การให้นักดื่มเข้าสู่การบำบัดและฟื้นฟูยาเสพติด รวมถึงการรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลปลอดเหล้า ในงานบุญต่างๆ ที่นำมาสู่นโยบายสาธารณะที่ใช้ได้จริง เช่น นโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีวัฒนธรรมวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ลดพื้นที่บาป เพิ่มพื้นที่บุญ จ.อุบลราชธานี เป็นต้น

สานต่อนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักรู้ภัยสุรา thaihealth

“ที่ผ่านมา สสส. ทำงานขับเคลื่อนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง มีภาคีเครือข่าย ที่สามารถทำงานเชิงรุก จนถึงระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการผลักดันการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาโดยตลอด ทั้งนี้ยังมีความเป็นห่วงในประเด็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนออนไลน์ที่กระจายอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะติ๊กตอก (TikTok) ซึ่งเป็นที่นิยมของเด็กและเยาวชน เชื่อว่าหลายคนเมื่อดูแล้วรู้สึกสนุก กระตุ้นให้มีความรู้สึกอยากดื่ม จึงขอมอบให้ กรมควบคุมโรค(คร.) เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด” ดร.สาธิต กล่าว

สานต่อนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ สร้างความตระหนักรู้ภัยสุรา thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานแผนควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติดของ สสส. มีการผลักดันร่วมกับภาคีเครือข่าย จนเกิดนโยบายที่สำคัญ 4 นโยบาย อาทิ แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมแอลกอฮอล์ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564-2570 นโยบายสาธารณะงานบุญประเพณีวิถีใหม่ ปลอดเหล้า ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 นอกจากนี้ยังสนับสนุนองค์ความรู้กว่า 26 เรื่อง สนับสนุนงานวิจัย 31 เรื่อง มีการพัฒนาคู่มือต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม เพื่อให้เครือข่ายพระสงฆ์นำไปใช้ต่อยอดในการทำงานต่อไป การทำงานในทศวรรษที่ 3 ของ สสส.จะมุ่งให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะ ผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหา สนับสนุนการวิจัยและการบำบัด สร้างระบบการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม