สสส.ชูแผนชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตกร

โดย
| |
อ่าน : 1,551

หนุนใช้ปุ๋ยหมัก สารไล่แมลงธรรมชาติลดต้นทุน

 

 

          นายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง กรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 แผนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยว่า สสส. ร่วมกับสมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา จัดทำโครงการพัฒนาตำบลสุขภาวะของภาคกลาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใน ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 

          ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนการทำการเกษตรและรายจ่ายในครอบครัวสูง ตามมาด้วยคือเรื่องปัญหาด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เสียจากการใช้สารเคมี จึงร่วมกับ สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนาเข้าไปทำความเข้าใจและสนับสนุนให้ชาวบ้านทำเกษตรปลอดสาร

 

          หันมาใช้ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมน สารไล่แมลงจากธรรมชาติเพื่อลดต้นทุน และทำบัญชีครัวเรือนเพื่อค้นหาสาเหตุของรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบมาลงทุนทำการเกษตรฯลฯ

 

          "การเข้าไปช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ยิ่งถ้ามีการรวมตัวกันมีการเรียนรู้ร่วมกัน ก็จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในมิติทางสังคมขึ้นมาอีก แต่ปัญหาสำคัญของการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ของชุมชมก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของชาวบ้านและชุมชน ซึ่งถ้าเขาสามารถคิดเป็นและปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้ก็จะสามารถแก้ปัญหาอื่นๆ ได้ทั้งหมด" นายสุนัย กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 26-05-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม