สสส.ชูแผนชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตกร

โดย
| |
อ่าน : 1,753

หนุนใช้ปุ๋ยหมัก สารไล่แมลงธรรมชาติลดต้นทุน

 

 

          นายสุนัย เศรษฐบุญสร้าง กรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 แผนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เผยว่า สสส. ร่วมกับสมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนา จัดทำโครงการพัฒนาตำบลสุขภาวะของภาคกลาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรใน ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 

          ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาของเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ ต้นทุนการทำการเกษตรและรายจ่ายในครอบครัวสูง ตามมาด้วยคือเรื่องปัญหาด้านสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่เสียจากการใช้สารเคมี จึงร่วมกับ สมาคมกรุงเก่าเพื่อการพัฒนาเข้าไปทำความเข้าใจและสนับสนุนให้ชาวบ้านทำเกษตรปลอดสาร

 

          หันมาใช้ปุ๋ยหมัก ฮอร์โมน สารไล่แมลงจากธรรมชาติเพื่อลดต้นทุน และทำบัญชีครัวเรือนเพื่อค้นหาสาเหตุของรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินจากการกู้ยืมเงินนอกระบบมาลงทุนทำการเกษตรฯลฯ

 

          "การเข้าไปช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ยิ่งถ้ามีการรวมตัวกันมีการเรียนรู้ร่วมกัน ก็จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในมิติทางสังคมขึ้นมาอีก แต่ปัญหาสำคัญของการสร้างสุขภาวะในพื้นที่ของชุมชมก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของชาวบ้านและชุมชน ซึ่งถ้าเขาสามารถคิดเป็นและปรับเปลี่ยนวิธีคิดได้ก็จะสามารถแก้ปัญหาอื่นๆ ได้ทั้งหมด" นายสุนัย กล่าว

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 26-05-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม