WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ

โดย
| |
อ่าน : 447

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ thaihealth

WHO-SEATCA   ยก “หมอประกิต” ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนควบคุมการแพร่ระบาดของยาสูบจนประสบผลสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้ร่วมต่อสู้ยาสูบ ด้าน   ‘สาธิต’   ชื่นชม 36 ปี แห่งความมุ่งมั่น จนได้รับรางวัลระดับโลก   ขณะที่เอกอัครราชทูตประจำสมาพันธรัฐสวิสตัวแทนเตรียมรับรางวัล   Dr.LEE Jong-wook   ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 75 วันที่   27   พ.ค.นี้

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   (สสส.)   คนที่   1   กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุน   สสส. ครั้งที่ 5/2565 ว่า   ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ประกิต   วาทีสาธกกิจ   ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่ล่าสุดได้รับรางวัล   Dr.LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health   หรือ รางวัลด้านการสาธารณสุขในความระลึกถึงนายแพทย์ ลี จอง-วุค ประจำปี 2565 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการทุ่มเทขับเคลื่อนทำงานการควบคุมยาสูบของไทยมาอย่างยาวนาน จนผลงานเป็นที่เป็นประจักษ์ได้รับรางวัลระดับโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นับเป็น   36   ปีแห่งการต่อสู้ และเป็นความภูมิใจที่ช่วยให้คนไทย “ปอดไร้ควัน” นำมาสู่การพัฒนามาตรการและกฎหมายควบคุมยาสูบที่สำคัญของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันมาตรการควบคุมยาสูบให้แก่นานาชาติ

WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ thaihealth

นพ.จอส ฟอนเดลาร์   ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ประกิต ท่านถือเป็นแบบอย่างของบุคคล ที่นำประเด็นสุขภาพมาเป็นเป้าหมายหลักในชีวิต เพื่อขับเคลื่อน "ควบคุมการแพร่ระบาดของยาสูบ" จนสำเร็จตามที่ตั้งใจ ท่านแสดงจุดยืนต่อต้านยาสูบ ใช้ทุกโอกาสเพื่อชี้ให้เห็นอันตรายที่ยาสูบกระทำต่อบุคคล และทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มภาษียาสูบ ห้ามการโฆษณา บังคับใช้ผลิตภัณฑ์ซองเรียบ สร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้คนที่มีความคิดเช่นเดียวกัน โดยรู้ว่าคนจำนวนมากขึ้นจะสามารถส่งเสียงที่ดังขึ้นได้ ที่สำคัญท่านมีบุคลิกเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงเสมอ พูดจานุ่มนวล อดทนอดกลั้น แต่กลับมีความมุ่งมั่นแรงผลักดันสูง สามารถโน้มน้าวให้ผู้คนศรัทธาเชื่อมั่นได้

WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ thaihealth

นพ.ยูลิซิส โดโรธีโอ   ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่   (Southeast Asia Tobacco Control Alliance – SEATCA) กล่าวว่า มีความยินดีที่ ศ.นพ.ประกิต ได้รับรางวัลนี้ ศ.นพ.ประกิต ได้อุทิศตนเพื่อการสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมยาสูบเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ส่งผลต่อการกำหนดวาทกรรมและการผลักดันโยบายควบคุมยาสูบในด้านที่สำคัญ อาทิ การเก็บภาษียาสูบ การเงินการคลังเพื่อการควบคุมยาสูบ การป้องกันการแทรกแซงนโยบายโดยอุตสาหกรรมยาสูบ ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ และมาตรการบุหรี่ซองเรียบ ท่านมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่รวมถึงทั้งภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก  บทบาทของท่านที่ผ่านมาทั้งการเป็นนักวิชาการ พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ข้าราชการ และผู้นำภาคประชาสังคม ศ.นพ.ประกิต ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องให้กับผู้คนมากมายให้ร่วมพลังมุ่งสู่การยุติการระบาดของยาสูบในช่วงชีวิตของเรา ท่านสมควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อย่างแท้จริง

WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ thaihealth

ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ประกิต ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ศ.นพ. ประกิต ถือเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกที่ทำงานควบคุมยาสูบ หากเปรียบเทียบกับวงออร์เคสตรา ท่านเป็นทั้งเดี่ยวโซโล และวาทยกรที่มีหน้าที่ในการกำกับ เชื่อมร้อยองคาพยพของคนทำงาน ไม่เพียงแต่เรื่องยาสูบเท่านั้น แต่รวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และการก่อตั้งกองทุนแบบ สสส. โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (International Network of Health Promotion Foundations : INHPF) และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศต่าง ๆ ที่สนใจในการจัดทำนโยบายการเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ ช่วยเหลือหลายๆ ประเทศในการออกกฎหมายกองทุนส่งเสริมสุขภาพหรือกองทุนควบคุมยาสูบและผลักดันจนประสบผลสำเร็จ ถือเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อคนไทยและโลก ประเทศไทยโชคดีที่มี ศ.นพ.ประกิต เป็นผู้นำทัพในการขับเคลื่อนต่อสู้กับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ โจทย์สำคัญต่อจากนี้ คือการต่อสู้ยังไม่จบ และไม่มีทางจบง่ายๆ เราต้องสานต่อเจตนารมณ์ของ ศ.นพ.ประกิต ถอดบทเรียนความรู้ของท่าน และนำเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป 

สำหรับพิธีมอบรางวัล   Dr.LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health   จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 27 พ.ค. เวลา 14.00 น. (เวลาในไทย) ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 (WHA75) โดยมีนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเป็นผู้แทนในการรับมอบ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

นั่งทำงานนานๆ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth มื้อเช้า เสริมความจำ อาหารเช้า โรคความจำเสื่อม สารกาเฟอีน ขาดสมาธิ  สร้างสุข สร้างบุญ  ชนิดฮอร์โมนรวม  Cartridges  ไบโอติน  โรคกระดูกคอเสื่อม  ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติสิรินทร์  ทำสีผม  หัวใจ ไร้Lกฮ  walk  นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สุขภาวะองค์กร happy workplace ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  คบเพื่อน  ถอดรหัสปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ  อาหารฟาสต์ฟู้ด  ขาดผู้นำ  ชายแดน  เพลงคลาสสิก  ชูนิ้วก้อยขวามือ( สัญญา)  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม