งานแถลงข่าว โครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี

| |
อ่าน : 114
งานแถลงข่าว
โครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
09.00 - 09.10 น.     พิธีเปิดงานแถลงข่าว 
โดย นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
09.10 - 09.30 น.     สรุปผลการดำเนินงานโครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อม
ของอาหารริมบาทวิถี
(คลิปวิดีโอ)
1) พื้นที่ริมบาทวิถี ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) Food Truck กรุงเทพมหานคร 
3) พื้นที่ตลาดราชบุตร จังหวัดอุบลราชธานี 
09.30 - 10.30 น.     เสวนาหัวข้อ “การจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี”
โดย
1) รองศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  จงสุวัฒน์  หัวหน้าโครงการวิจัย
2) ดร. นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม  ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส.
3) คุณวลัยพันธ์  ออกกิจวัตร  ร้าน Food truck เสต็กคนกลางแจ้ง
4) คุณเข็มพร โนนอินทร์  ร้านเข็มพร ขนมจีน ซอยอารีย์ เขตพญาไท
5) คุณอมรรัตน์ มุทาวัน  ร้านเคบับ ตลาดราชบุตร จังหวัดอุบลราชธานี
10.30 - 11.00 น.     พิธีมอบใบประกาศแก่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ
1) พื้นที่ริมบาทวิถี ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2) พื้นที่ Food Truck กรุงเทพมหานคร 
3) พื้นที่ตลาดราชบุตร จังหวัดอุบลราชธานี
11.00 - 11.10 น.     ถ่ายภาพที่ระลึก
11.10 - 11.30 น.     รับชุดอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ (จากร้านที่ผ่านเกณฑ์โครงการฯ)
11.30 - 12.00 น.     เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานและการจำหน่ายอาหารจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ* 
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม