การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

| |
อ่าน : 334
กำหนดการ
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 

ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น.
สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 34 อาคาร SM Tower เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
 
13.30 - 14.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน/ ลงทะเบียนสื่อมวลชน 
14.00 - 14.05 น.     กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน 
โดย พิธีกรดำเนินงาน
14.05 - 14.20 น.     ความสำคัญของการสร้างเสริมศักยภาพของบุคคลด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
โดย นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร
ผู้ช่วยจัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
14.20 - 14.35 น.     ความท้าทายทางด้านการสร้างเสริมสุขภาวะในปัจจุบัน
และทิศทางของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealthAcademy)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นันทวัช สิทธิรักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
14.35 - 14.50 น.     ทิศทางความร่วมมือกันระหว่าง สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ 
และศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิธิดา  จรุงเกียรติกุล 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.51 - 15.00 น.     พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.01 - 15.05 น.     พิธีมอบของที่ระลึก
15.06 - 15.15 น.     ถ่ายภาพ / สัมภาษณ์เพิ่มเติมโดยสื่อมวลชน 
15.15 น.                   รับประทานอาหารว่าง
 
 
 
 
 
ที่มา : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม