ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการผลักดันนโยบายขยายพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ด้วยอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย สู่ภารกิจหน่วยงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่

| |
อ่าน : 163
กำหนดการ
ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโครงการผลักดันนโยบายขยายพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ
ด้วยอาหารและการมีกิจกรรมทางกาย สู่ภารกิจหน่วยงานยุทธศาสตร์ในพื้นที่

ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07:30 - 12:30 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเขตตลิ่งชัน (ตลาดน้ำคลองลัดมะยม) แขวงบางระมาด  
และชุมชนแขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
 
07:30 - 08:30 น.     เดินทางไปยังชุมชนวัดเกาะ แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชันโดยรถตู้
08:30 - 09:15 น.     ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชนแขวงบางเชือกหนัง
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่ขยายผล
09:15 - 09:30 น.     รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม จากเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่
09:30 - 10:10 น.     ลงเรือเพื่อเยี่ยมชมสภาพแวดล้อมพื้นที่ริมคลอง
และเดินทางไปศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  (ตลาดน้ำคลองลัดมะยม)
10:10 - 11:20 น.     เยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษเขตตลิ่งชัน (ตลาดน้ำคลองลัดมะยม)
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะร่วมไปกับภาคียุทธศาสตร์ในพื้นที่
โดย 
• ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.
• นายชนวน รัตนวราหะ กรรมการบริหารแผนคณะที่ 5 สสส.
• ดร. สง่า ดามาพงษ์ เลขานุการร่วม และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. 
• นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ 
• นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
• นายชวน ชูจันทร์ แกนนำเครือข่ายผู้สูงอายุ
• นายอาทิตย์ ทองชัยเดช หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 เขตตลิ่งชัน
• นางสาวมุสิตา มุละสิวะ ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตตลิ่งชัน
• นายธิติ ศิริสงค์ มหาวิทยาลัยสยาม
• ผู้แทนธนาคารออมสิน 
11:20 - 11:30 น.     สรุปผลการลงพื้นที่เยี่ยมติดตามการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ
11:30 - 12:30 น.     รับประทานอาหารกลางวันเมนูพื้นบ้านของเขตตลิ่งชัน จากเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่
เดินทางกลับ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม