เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข

| |
อ่าน : 884

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก งานเดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลดละอบายมุข 2565 และเพจ Thai Jogging Magazine

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th และสสส.

เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข  thaihealth

“วิสาขบูชา” หนึ่งในวันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธ ซึ่งมีกิจกรรมทางศาสนามากมายที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรตอนเช้า ไปวัด ทำบุญ ฟังพระธรรมเทศนา หรือเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ แต่มีกิจกรรมหนึ่งซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะกาย-ใจให้แข็งแรงไปพร้อม ๆ กัน เป็นการปฏิบัติที่ได้ทั้งบุญและสุขภาพ ฝึกสติ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน แน่นอนว่า จะเป็นกิจกรรมใดไปไม่ได้ นอกจากการ “เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 แล้ว

เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข  thaihealth

งานเดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ครั้งที่ 21 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่งการจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมทุกคนผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ต้องมีแอปหมอพร้อมแสดงผลการรับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และผลการตรวจ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง

เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข  thaihealth

นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์โควิค-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยการโลก ซึ่งโดยปกติ ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ควรมีกิจกรรมทางกาย 150-300 นาทีต่อสัปดาห์ ทำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมฟื้นฟู เพื่อเสริมสร้างวิถีการมีสุขภาวะที่ดี พร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับโควิด-19

การมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดิน วิ่ง เป็นกิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ง่าย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ทุกเศรษฐฐานะ ทำได้ในทุกสถานที่ ทั้งในบ้าน ละแวกบ้าน ด้วยระดับที่เพียงพอเป็นประจำ สม่ำเสมอ ซึ่งการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อ หรือ NCDs ซึ่งเป็นสาเหตุการหลักในการเสียชีวิตของคนไทยได้ สสส. หวังว่ากิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิในครั้งนี้ จะสามารถจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่กำลังเริ่มต้นดูแลสุขภาพ หรืออยากมีสุขภาวะกาย-ใจที่ดี เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น เพื่อสุขภาพกาย-ใจที่แข็งแรง ห่างไกลโรคภัยต่าง ๆ” นางประภาศรี กล่าว

เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข  thaihealth

การออกกำลังกายด้วยการวิ่ง เป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่าย ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด วันนี้ สสส. มี 4 ข้อควรรู้ ก่อนวิ่ง ในยุค New Normal มาฝาก ดังนี้

1. ประเมินตนเอง - อายุ ความพร้อมของร่างกายทุกครั้ง

2. เช็กสภาพแวดล้อม - ไม่ร้อนจัด อากาศถ่ายเท หากไปวิ่งเป็นกลุ่ม ควรรักษาระยะห่าง

3. หยุดวิ่ง - หากรู้สึกไม่ดี และแจ้งคนรอบข้างทันที

4. ไม่สบายห้ามวิ่ง - เสี่ยงติดเชื้อ หรือแพร่กระจายโรค

เดินวิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ลดละอบายมุข  thaihealth

สสส. มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือ กาย จิต ปัญญา และสังคม กิจกรรมเดิน-วิ่งสมาธิ เป็นกิจกรรมที่เน้นความสัมพันธ์ของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น ฝึกการเคลื่อนไหวอย่างมีสติ ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย และเป็นประโยชน์อย่างมาก ถึงแม้ว่าปีนี้กิจกรรมจะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ทุกคนก็สามารถสร้างสุขภาวะกาย-ใจที่ดี ฝึกทำกิจกรรมต่าง ๆ เคลื่อนไหวอย่างมีสติ ฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง ก้าวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม