แนะเตรียมพร้อมป้องกันโควิด ก่อนเด็กเปิดเทอม

โดย
| |
อ่าน : 877

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

แนะเตรียมพร้อมป้องกันโควิด ก่อนเด็กเปิดเทอม thaihealth

แฟ้มภาพ

เริ่มใกล้ที่จะเปิดเทอมกันแล้ว แต่หลายพื้นที่ยังคงมีการระบาดของโควิด-19 อยู่ ดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ก่อนไปโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัว เป็นต้น

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงเรียนในหลายๆ พื้นที่จะทำการเปิดเรียนแบบ On site ในปีการศึกษา 1/2565 นี้ เด็กต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากการเรียน Online กับผู้ปกครองที่บ้านที่มีความยืดหยุ่นเป็นเวลานาน ต้องกลับมาตื่นเช้าเพื่อไปโรงเรียน อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ปกครองจึงควรช่วยลูกเตรียมความพร้อมก่อนออกจากบ้าน โดยสวมหน้ากากอนามัย แนะให้ล้างมือสม่ำเสมอ เตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น และควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนโควิด-19 ก่อนไปโรงเรียน ตามคำแนะนำของแพทย์

ด้านนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเด็ก ทั้งสุขภาพกายและสังคม พ่อแม่จึงต้องเตรียมความพร้อมให้ลูกไปโรงเรียนอย่างตระหนัก แต่ไม่ตระหนก โดยหลัก Universal Prevention ป้องกันตัวเองขั้นสุดตลอดเวลา แต่ธรรมชาติของเด็กเวลาเล่นอาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน โดยเฉพาะเด็กเล็กมีความระวังตัวน้อย ดังนั้นผู้ปกครองควรสังเกตอาการเด็กด้วย หากเด็กมีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก ควรให้หยุดเรียนทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้นและลดการแพร่กระจายเชื้อ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม