สั่งเข้ม!น้ำดื่มปลอดตะกั่วใน ร.ร.กทม.

โดย
| |
อ่าน : 1,654

หวั่น!!สารพิษทำเด็กมีปัญหาทางสมอง

 

 

          กทม. คุมเข้มโรงเรียนในสังกัด 435 แห่ง ปลอดสารตะกั่วในน้ำดื่ม เรียกครู - ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการประชุมชี้แจงก่อนเด็กเมืองกรุงมีปัญหาทางสมอง

 

          เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียน กทม. น้ำดื่มปลอดสารตะกั่วแก่ผู้ปกครอง ครูโรงเรียนสังกัด กทม. เจ้าหน้าที่จาก 50 สำนักงานเขตและสำนักการศึกษา และสถานประกอบการซ่อม/จำหน่ายเครื่องทำน้ำเย็นในพื้นที่กรุงเทพฯ กว่า 1,700 คน เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ ปัญหาความเสี่ยงในการบริโภคน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็น ตลอดจนทราบวิธีการปรับปรุงแก้ไข ป้องกันอันตรายจากการใช้งานเครื่องทำน้ำเย็นที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่ปลอดภัย

 

          พร้อมให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า ในเรื่องดังกล่าว กทม. ตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยจะได้มีการเก็บตัวอย่างน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็นของโรงเรียนทุกโรงในสังกัด กทม. มาตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่ม ตรวจสอบการปนเปื้อนของสารตะกั่ว

 

          โดยระบุว่า จากการดำเนินการสำรวจและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มที่ผ่านมา ยังไม่พบรายงานการปนเปื้อนของสารตะกั่วในโรงเรียน กทม. โดยยืนยันจะเร่งดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำโดยตรวจให้ครบทั้ง 435 โรงเรียนในสังกัด และจะขยายผลโดยขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในสังกัดอื่นๆ ทั่วพื้นที่ กทม. ต่อไป

 

          ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 และฉบับที่ 135 กำหนดให้มีสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำดื่มไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร และมาตรฐานของ us.epa กำหนดให้มีการปนเปื้อนได้ไม่เกิน 0.015 มิลลิกรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ซึ่งสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ำดื่มจากเครื่องทำน้ำเย็น เกิดจากการบัดกรีด้วยตะกั่ว ณ จุดหรือบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสน้ำดื่ม

 

          ซึ่งตัวอย่างหรือขั้นตอนที่มีความเสี่ยง ได้แก่ บริเวณมุมขอบภายในของเครื่องทำเย็นด้วยตะกั่ว การเชื่อมถังน้ำดื่ม การขึ้นรูปเครื่องทำน้ำเย็นส่วนที่เก็บน้ำ และการเชื่อมลูกลอยกับก้านส่วนที่สัมผัสกับน้ำดื่ม เป็นต้น

 

          โดยหากร่างกายได้รับสารตะกั่วส่วนใหญ่จะไปสะสมที่กระดูก ส่วนที่เหลือจะไปสะสมที่ตับไต กล้ามเนื้อและระบบส่วนประสาท ทำให้เกิดอาการ เช่น ชาตามปลายมือ ปลายเท้า ระบบทางเดินอาหารและระบบเลือดทำให้โลหิตจาง สำหรับในเด็กซึ่งมีการดูดซึมดีกว่าผู้ใหญ่ประมาณ 40% จะเข้าไปทำลายสมอง ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก ทำให้สติปัญญาด้อย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี มีโอกาสเกิดความผิดปกติในการพัฒนาการทางด้านภาษาและมีลักษณะบกพร่องในการใช้สายตาและมือ

 

          ในส่วนของมาตรการด้านกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค กำหนดให้เครื่องทำน้ำเย็นเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ต้องติดตั้งสายดิน ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ติดตั้งในที่แห้ง และตรวจสอบความปลอดภัยโดยผู้ชำนาญทุก 6 เดือน

 

          รวมทั้งมีประกาศห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำ หรือท่อส่งน้ำ หากผู้ประกอบการรายใดขายสินค้าที่เป็นอันตรายดังกล่าวมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 หมื่นหรือทั้งจำและปรับ ส่วนผู้ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นผู้นำส่ง นำเข้ามาในประเทศเพื่อขาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำและปรับ

 

          นอกจากมาตรการดูแลความปลอดภัยตู้น้ำเย็นแล้ว ที่ผ่านมา สำนักอนามัย กทม. ได้ดูแลเรื่องตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ โดยทุกสำนักงานเขตจะมีการสุ่มตรวจทุก 3 เดือน หากไม่พบสารปนเปื้อนจะติดสติกเกอร์รับรองมีผล 1 ปี

 

          จากการตรวจสอบตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญกว่า 2,000 เครื่อง พบสารปนเปื้อนร้อยละ 2 - 3 ได้ประสานผู้ประกอบการเจ้าของแก้ไขล้างทำความสะอาดทุกเครื่อง จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างไปตรวจซ้ำในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจในความสะอาดปลอดภัย

 

          นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ให้บริการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญจะต้องไปขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

 

 

update 28-05-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม