วิสาข(บูชา) วิถีใหม่

โดย
| |
อ่าน : 957

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th

วิสาข(บูชา) วิถีใหม่ thaihealth

“วันวิสาขบูชา” ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวพุทธจะนิยมไปทำบุญ ฟังธรรม เวียนเทียน หรือปฏิบัติธรรมที่วัด แต่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้มาตรการ New Normal ในยุคโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางสังคม และการหมั่นล้างมือ ยังคงต้องปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาวพุทธ เราจึงมีข้อพึงปฏิบัติและข้อคิดดี ๆ ในการทำบุญสำหรับพุทธศาสนิกชน ให้สุขใจและปลอดภัยจากโควิด-19 มาฝากกัน

วิสาข(บูชา) วิถีใหม่ thaihealth

โดย พระมงคลวชิรากร เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม เล่าถึงความเป็นมาของวันวิสาขบูชาว่า เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เป็นวันที่มหาบุรุษเอกของโลก คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ได้ประกาศตนว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ และพระพุทธองค์ได้มาตรัสรู้ คือ เห็นความจริงของชีวิต เรื่องการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมนุษย์

วิสาข(บูชา) วิถีใหม่ thaihealth

“ขอให้ญาติโยมได้น้อมพิจารณาว่าธรรมใด ๆ ก็แล้วแต่มีค่าเสมอ ถ้าเรารู้จักน้อมมาปฏิบัติ ธรรมใดๆ ก็แล้วแต่ถ้าเราไม่คิดไม่พิจารณาไม่น้อมมาปฏิบัติ ธรรมนั้นก็ไร้ค่า ขอให้ญาติโยมได้ปฏิบัติตนในวันวิสาขบูชา ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี สร้างจิตให้เป็นกุศลพร้อมที่จะประคับประคองชีวิตให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและดีงาม” พระมงคลวชิรากร กล่าว

วิสาข(บูชา) วิถีใหม่ thaihealth

พระมงคลวชิรากร กล่าวถึงการทำบุญวิถีใหม่ ในยุคโควิด-19 ว่า ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังระบาด ทางวัดมีสถานการณ์ที่จะต้องควบคุมดูแล คือ การเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งการทำบุญก็ขอให้เป็นด้วยระยะห่างที่พอควรพอดีพองาม เราควรอยู่ด้วยความปลอดภัย ด้วยความเข้าใจ ด้วยความตระหนักรู้ และไม่ตื่นตระหนกจนเกินไป

“หลักธรรมอย่างหนึ่งที่สอนให้มนุษย์สามารถนำมาใช้ในระหว่างที่ประสบกับภัยโควิด-19 ในตอนนี้คือ สติ ซึ่งแปลว่าการระลึกได้ การนึกรู้ การทบทวนการตรวจสอบ เราควรใช้สติในการประคับประคองชีวิต จะไปไหนมาไหน จะทำอะไรที่ไหนก็แล้วแต่ ตัวสติจะคอยตักเตือนว่าตอนนี้โควิด-19 กำลังระบาดอยู่ เราไม่ควรประมาท และควรใช้หลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเตือนว่าให้เราระมัดระวังตัวอย่างไร เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและสังคมส่วนรวมที่เราอาศัยอยู่” เลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม กล่าว

วิสาข(บูชา) วิถีใหม่ thaihealth

พระมงคลวชิรากร ฝากถึงพุทธศาสนิกชนชาวไทยเนื่องในวันวิสาขบูชาว่า ในช่วงวันสำคัญเช่นนี้ ขอให้ญาติโยมได้ปฏิบัติตน ด้วยการคิดดี พูดดี ทำดี สร้างจิตใจให้เป็นกุศล พร้อมที่จะประคับประคองชีวิตให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและดีงาม อยู่ด้วยความเข้าใจ อยู่ด้วยความรู้ ก็คือ ตัวสติ อยู่ด้วยความไม่ประมาท ใช้ปัญญาขบคิดพิจารณามองเห็นมนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมกับพวกเรา เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายร่วมกันเหมือนกับพวกเรา อย่าตั้งข้อรังเกียจ แต่ขอให้ตั้งความเมตตา ปรารถนาดีให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเอง แล้วจากนั้นสันติสุขจะเกิดขึ้นในสังคมและแผ่ขยายออกสู่โลกกว้างต่อไป

วิสาข(บูชา) วิถีใหม่ thaihealth

สำหรับข้อปฏิบัติและคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในวัด ประกอบด้วย

1. ญาติโยมสวมหน้ากากและพกเจลแอลกอฮอล์

2. หมั่นทำความสะอาดห้องน้ำ ล้างมือด้วยสบู่ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง

3. ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ควรรักษาระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิด

4. มีจุดจัดวางเจลแอลกอฮอล์ให้ทั่วถึงทั้งวัด

5. ศาลาการเปรียญควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท พระสงฆ์รักษาระยะห่างกับญาติโยม

6. โรงทาน ควรมีอากาศถ่ายเท แบ่งเตรียมวัตถุดิบ ที่ปรุงอาหาร ที่จัดอาหาร และพื้นที่ทิ้งขยะ แยกกันให้เป็นสัดส่วน

7. สำหรับขยะปนเปื้อนสารเคมีและขยะติดเชื้อ ทิ้งลงถังขยะอันตรายสีแดง

วิสาข(บูชา) วิถีใหม่ thaihealth 

ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างวันวิสาขบูชา หากใครจะที่ไปทำบุญที่วัด ก็ขอให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของทางวัดอย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แต่หากใครอยากจะทำบุญแบบออนไลน์ ยุค New Normal  โดยไม่ต้องไปวัด เช่น ฟังธรรมหรือเวียนเทียนออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจแถมยังช่วยลดความเสี่ยงจากโควิด-19 ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ สสส. ขอร่วมรณรงค์ใส่ใจมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมส่งเสริมชีวิตวิถีใหม่ จึงได้จัดทำสื่อ “ชีวิตวิถีใหม่...ไปวัด” แนะนำการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ให้ทุกคนได้อิ่มบุญ อุ่นใจ ห่างไกลโควิด-19 โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://ssss.network/rqg79

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม