เดินหน้าโปรแกรม School Health HERO ดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน

| |
อ่าน : 1,852

ที่มา : ไทยโพสต์ 

เดินหน้าโปรแกรม School Health HERO ดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. เดินหน้าโปรแกรม "School Health HERO" ดูแลสุขภาพจิตในโรงเรียน เผยมีโรงเรียนเข้าใช้แล้วกว่า 2 พันแห่ง เด็กเข้าถึงระบบประมาณ 2 แสนคน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อร่วมกันดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานระบบสุขภาพจิตโรงเรียนในระบบดิจิทัล "School Health HERO" ร่วมกับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อช่วยเหลือดูแลสุขภาพทั้งจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมตามวัยของนักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง สพฐ.และกรมสุขภาพจิตได้ร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียน ด้วยการดูแลสุขภาพจิตวิถีใหม่และการแนะแนว โดยดำเนินงานร่วมกันมามากกว่า 20 ปี ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน ผ่านรูปแบบวิธีการและเครื่องมือต่างๆ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าข้อจำกัดประการหนึ่งคือเรื่องของการจัดการและการประมวลผลข้อมูล

ดังนั้น จึงได้มีการพัฒนาความร่วมมือการดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในระบบดิจิทัลในโปรแกรม "School Health HERO" ซึ่งจะช่วยคุณครูในการเฝ้าระวังและคัดกรองนักเรียน ทั้งทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม เป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยลดภาระ และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพจิตให้กับนักเรียนด้วยข้อคำถามเพียง 9 ข้อ หรือ 9s plus โปรแกรมนี้ได้เพิ่มช่องทางในการขอรับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิต หรือที่เรียกว่า Hero Consultant ที่มีทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ แก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งในระบบยังมีช่องทางการเรียนรู้ให้คุณครูและผู้บริหารได้ศึกษาและพัฒนาการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขสุขภาพจิตนักเรียนด้วยระบบ E-learning อีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนและหลายเขตพื้นที่ให้ความสนใจเข้าไปใช้งาน School Health HERO เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลแก้ไขสุขภาพจิตนักเรียนได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ โดยผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบ School Health HERO มีโรงเรียนที่เข้าใช้งาน จำนวน 2,189 โรง มีครูที่เข้าใช้ทั้งหมด 40,424 คน มีนักเรียนที่ได้รับการเฝ้าระวังด้วย 9s plus ทั้งหมด 203,891 คน รวมถึงนักเรียนที่ได้รับการติดตาม SDQ ทั้ง 2 เทอม จำนวน 5,526 คน และนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้น จำนวน 3,832 คน คิดเป็นร้อยละ 69.34 โดยทั้ง 2 หน่วยงานยังมีแนวทางร่วมกันที่จะพัฒนาผู้ดูแลระบบในระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

โดยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนทั่วประเทศสามารถเข้าใช้งานระบบเพื่อที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพจิตนักเรียนในรูปแบบวิถีใหม่ และสร้างเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วย School Health HERO โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับเขตพื้นที่และโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม