สร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย”

| |
อ่าน : 1,057

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

สร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย” thaihealth

ครบรอบ 3 เดือนในการสูญเสียหมอกระต่าย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา - สสส. จัดกิจกรรมหวังสร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ยังคงมุ่งมั่นสื่อสารต่อสังคมให้หยุดรถทางม้าลาย สร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจะเน้นย้ำและรับฟัง “เสียงจากเหยื่อและห้องฉุกเฉิน...หยุดอุบัติเหตุ...หยุดสูญเสีย”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน  คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี สภากาชาดไทย และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมรณรงค์ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 3 พร้อมจัดกิจกรรมเสวนารณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชนและชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม

สร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย” thaihealth

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า จากพฤติกรรมของผุ้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมายและขาดจิตสำนึก จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสีย วุฒิสภา สสส. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายมีความเห็นพ้องร่วมกันถึงปัญหานี้ จึงจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ 3 เดือน ต่อการจากไปของหมอกระต่าย และรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ได้สั่งการไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จังหวัด) โดยคณะกรรมการได้ส่งมอบสื่อผ่านปลัดกระทรวงมหาดไทยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน ศปถ.จังหวัด ได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” พร้อมกันทั่วประเทศเพื่อสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัย ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการไม่หยุดให้คนข้ามบนทางข้ามม้าลาย

สร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย” thaihealth

“ตลอดระยะเวลามากกว่า 3 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สสส. และภาคีเครือข่าย ได้มุ่งมั่น เร่งรัด ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน บูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งจากปัญหาอุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน ทางคณะกรรมการและรัฐสภา จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนให้ได้มากที่สุด โดยที่ผ่านมาได้มีการสำรวจจุดเสี่ยงและปรับปรุงทางเท้า รวมถึงทำสัญลักษณ์ลดความเร็ว ก่อนถึงทางข้ามเกือบครบทุกพื้นที่แล้ว แต่อุบัติเหตุก็ยังมีให้เห็น ไม่เว้นแม้ขณะข้ามทางม้าลาย โดยในครั้งนี้ทุกๆภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกันคือ ให้สังคมไทยประสบความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับคนเดินเท้าและคนข้ามทางม้าลายให้ได้ และหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ พื้นที่ของประเทศไทย” นายสุรชัย กล่าว

สร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย” thaihealth

พญ.ณธิดา​ สุเมธโชติเมธา แพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวว่า จากข้อมูลผู้ป่วยห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลราชวิถี เป็นอุบัติเหตุมากถึง 40% ของผู้ป่วยที่มาห้องฉุกเฉิน และในจำนวนนี้ 30% เป็นคนไข้หนัก ที่เกิดจากอุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะคนข้ามถนนมักพบว่าบาดเจ็บรุนแรง มีเลือดออกในช่องท้อง เพราะถูกชนกระเด็นกระแทกพื้น หากเอาศีรษะลงก็จะเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะรุนแรง เช่น กะโหลกร้าว-แตก เลือดออกที่สมองและเสียชีวิต บางรายรอด แต่ไม่ฟื้น หรือมีสภาพนอนเป็นผัก ผู้พิการ บางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวก็กลายเป็นต้องพึ่งพาคนอื่น

สร้างจิตสำนึกผู้ใช้รถใช้ถนน “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย” thaihealth

“ในต่างประเทศ หากมีคนเดินข้ามถนน รถจะหยุดตั้งแต่ระยะ 20 เมตร แต่ในประเทศไทยผู้ใช้รถใช้ถนนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญ จึงพบอุบัติเหตุทางม้าลายอยู่เสมอ หากมีการรณรงค์ให้คนขับรถหยุดทุกครั้งที่เห็นทางม้าลาย ไม่ว่าจะมีคนข้ามหรือไม่ก็ตาม ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จะช่วยลดอุบัติเหตุทำให้ทางม้าลายปลอดภัยได้จริง” พญ.ณธิดา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม