พิธีประกาศผลและมอบรางวัล Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021

| |
อ่าน : 321
กำหนดการพิธีประกาศผลและมอบรางวัล 
Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 11.40 น.
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
 
09.00 - 09.30 น.     เตรียมความพร้อมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล
09.30 - 10.00 น.     ทีมนวัตกร / แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน ทยอยเข้าระบบ Zoom
10.00 - 10.10 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับและทักทายผู้เข้าร่วมงาน
แนะนำเข้ากำหนดการภายในงาน
10.10 - 10.20 น.     ชมวิดีทัศน์สรุปภาพรวมการประกวด
10.20 - 10.30 น.     ชม Presentation แนะนำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ขอบคุณคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
10.30 - 10.40 น.     ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์โครงการ
10.40 - 10.50 น.     นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ประธานในพิธี ให้โอวาทและมอบรางวัล Prime Minister’Award for Health Promotion Innovation 2021
10.50 - 11.10 น.     ประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
Prime Minister's Award for Health Promotion Innovation 2021
11.10 - 11.20 น.     รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 7
และประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด กล่าวแสดงความยินดี
11.20 - 11.30 น.     ถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและทีมผู้เข้าร่วมประกวด
11.30 - 11.40 น.     พิธีกรกล่าวสรุปและปิดงาน
11.40 น. เป็นต้นไป   สื่อมวลชนสัมภาษณ์ทีมผู้เข้าประกวด
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม