ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย

| |
อ่าน : 1,523

ที่มา :  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย thaihealth

ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย อย. สหรัฐฯ ยังไม่รับรองบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกสูบบุหรี่

วันที่ 25 มกราคม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่เอกสาร 9 เหตุผลที่ประเทศไทยต้องคงมาตรการห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า  โดยนอกจากเรื่องอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจะมากหรือน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาแล้ว ต้องพิจารณาถึงผลกระทบอย่างรอบด้านที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดให้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างถูกกฎหมายด้วย โดยสหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรค และโรคปอดนานาชาติ (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) เสนอว่าประเทศที่มีรายได้น้อยหรือปานกลาง การห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายที่ดีที่สุดด้วยเหตุผล 10 ข้อ โดยเน้นว่าประเทศเหล่านี้ยังขาดความพร้อมในการควบคุมยาสูบในหลาย ๆ ด้าน  ทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการสนับสนุน  แม้แต่การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว 

“ประเทศเหล่านี้มีความพร้อมในการควบคุมยาสูบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับประเทศอังกฤษที่ส่งเสริมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนบุหรี่ธรรมดา เพราะอังกฤษได้ทำมาตรการควบคุมยาสูบตามที่กำหนดในอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลกได้อย่างครบถ้วนแล้ว  ขณะที่ประเทศรายได้น้อยและปานกลางส่วนใหญ่ยังไม่ได้ทำ และประเทศเหล่านี้ควรจะเร่งทำตามมาตรการต่าง ๆ ของอนุสัญญาฯ ขณะที่ต้องห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า” นพ.โอภาส กล่าว

ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย thaihealth

ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่  ตั้งข้อสังเกตว่า เครือข่ายที่ผลักดันให้ยกเลิกการห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เสนอเหตุผลเพียง 2 ข้อในการสนับสนุนข้อเรียกร้องของตน คือ บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา และบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ธรรมดาได้ โดยไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบด้านอื่น ๆ อีกทั้งความเห็นที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน และองค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ยอมรับ ความเห็นที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดาเป็นความจริง  หากผู้สูบบุหรี่ต้องการเลิกสูบโดยใช้บุหรี่ไฟฟ้าภายใต้การควบคุมรักษาเพื่อเลิกบุหรี่ของแพทย์หรือภายใต้การวิจัยควบคุม  แต่หากใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ธรรมดาด้วยผู้สูบบุหรี่เอง บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ธรรมดา  ซึ่งทำให้องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ยังไม่ยอมรับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเลิกสูบบุหรี่

ห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า เหตุผลมีมากกว่าเรื่องพิษภัย thaihealth

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ  กล่าวว่า ปัญหาสำคัญของบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องพิจารณาทั้งผลกระทบต่อคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้ว กับผลกระทบต่อคนที่ไม่สูบบุหรี่โดยเฉพาะต่อเยาวชนที่จะเข้ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้า  ซึ่งถ้าเราสามารถจำกัดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไว้เฉพาะในคนที่สูบบุหรี่ธรรมดาอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องห้ามขายก็ได้ แต่ยังไม่มีประเทศไหนที่จำกัดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไว้เฉพาะในคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วได้ การพิจารณาจะให้ขายหรือห้ามขายจึงต้องพิจารณาถึงผลกระทบรอบด้าน และประเทศไทยควรจะห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม