สสส.ร่วมประชุมโลกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10 ยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสังคมสุขภาวะ

| |
อ่าน : 471

ที่มาเเละภาพประกอบ : สสส.

สสส.ร่วมประชุมโลกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10 ยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสังคมสุขภาวะ thaihealth

สสส. ร่วมประชุมโลกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ "สุขภาวะ ความเท่าเทียม และ การพัฒนาที่ยั่งยืน" ยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสังคมสุขภาวะ ขณะที่ WHO-SEARO เดินหน้าโรดแมปส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับภูมิภาคขับเคลื่อนสู่ระดับโลก สสส. ร่วมผลักดัน Healthy Meeting สำเร็จ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวในการประชุมโลกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10 (10th WHO Global Conference on Health Promotion - 10th GCHP)  ภายใต้หัวข้อ "สุขภาวะ ความเท่าเทียม และ การพัฒนาที่ยั่งยืน" (Well-being, Equity, and Sustainable Development) ในหัวข้อ “ความเป็นอยู่ที่ดี : ทางข้างหน้า – การสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาพ”  ผ่านทางออนไลน์เสมือนจริง จัดโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นเวทีประชุมวิชาการที่สำคัญที่สุดในการสร้างเสริมสุขภาพขององค์การอนามัยโลก ที่จัดขึ้นทุกๆ 3-4 ปี ว่า ประเทศไทยนับตั้งแต่มีการปฏิรูประบบสุขภาพ และจัดตั้งหน่วยงานด้านสุขภาพที่ทำงานร่วมกันและสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข สสส. ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ทำหน้าที่จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคล ชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี

สสส.ร่วมประชุมโลกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10 ยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสังคมสุขภาวะ thaihealth

ดร.สุปรีดา  กล่าวต่อว่า   สาเหตุหลักของการเจ็บป่วยของคนไทยมาจากรูปแบบวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานใหม่เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการรองรับ พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน และทุกภาคส่วนมาร่วมกัน ไม่เพียงแต่ภาคสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงภาคสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ที่สำคัญทุกคนต้องตระหนักรู้ว่า สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเราเอง ไม่ใช่โรงพยาบาล หรือ แพทย์ที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีได้  สำหรับการประชุมครั้งนี้ฯ มุ่งยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะภาวะความเสี่ยงจากโควิด-19 โดย สสส. จะนำผลลัพธ์สำคัญจากการประชุมมาต่อยอดการทำงานในประเทศไทย ขยายงานสร้างเสริมสุขภาพ ไปสู่การสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน

สสส.ร่วมประชุมโลกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10 ยกระดับงานสร้างเสริมสุขภาพ สร้างสังคมสุขภาวะ thaihealth

"นอกจากนี้ สสส. โดยสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับภูมิภาค (Regional Meeting on Physical Activity) ร่วมกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดตัวโรดแมปของภูมิภาคในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกิจกรรมทางกายโลก (Global Action Plan for Physical Activity 2018-2030 หรือ GAPPA 2018-2030) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศในภูมิภาคของความก้าวหน้า นวัตกรรม และ ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผน GAPPA 2018-2030     โดย สสส. ร่วมกับ IHPP กรมอนามัย สธ. ผลักดันนโยบายจนเกิดข้อมติเรื่องการจัดประชุมแบบสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Meeting) และการรับรองแนวปฏิบัติระดับภูมิภาคว่าด้วยการประชุมเพื่อสุขภาพ (Regional Guideline on Healthy Meeting) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร WHO-SEARO เมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา  นอกจากนี้ สสส.ได้จัดทำและนำเสนอวีดิทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย “จังหวะไทย จังหวะหัวใจ” (Thai Rhythm of the Heart) ประกอบการออกกำลังกายในช่วงพักการประชุม เพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างการประชุม แบบ Healthy Meeting อีกด้วย   ดร.สุปรีดา กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม