เทศกาลข้าวใหม่ 2565 จากต้นทางหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน สู่ข้าวใหม่กรุ่นกลิ่นในจาน

| |
อ่าน : 552
กำหนดการ
เทศกาลข้าวใหม่ 2565 “จากต้นทางหลังสู้ฟ้า หน้าสู้ดิน สู่ข้าวใหม่กรุ่นกลิ่นในจาน”
ระหว่างวันที่ 15 - 16  มกราคม  2565  เวลา 09.30 - 18.00 น.
ณ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ. เมือง จ.นนทบุรี 
(FACEBOOK LIVE สวนผักคนเมือง : ปลูกเมืองปลูกชีวิต)
 
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565  
07.00 - 09.00 น.     ทำบุญตักบาตรข้าวใหม่  ทำบุญเลี้ยงพระ 
09.30 - 10.00 น.     เปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ โดย คุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 
10.00 - 11.00 น.     ล้อมวงคุย“ทางฝันวันนี้ของข้าวพื้นบ้านไทย” (FACEBOOK LIVE)
กับอาจารย์เดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญ 
ดำเนินรายการโดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ 
11.00 - 12.00 น.     ชิมข้าวใหม่ “ร้อยรสจากรวง” (FACEBOOK LIVE)
ชวนลองลิ้มชิมรสโดย คุณแก้วตา ธัมอิน 
12.00 - 13.30 น.     ล้อมวงกินข้าว เล่าเรื่องในนา (ข้าวใหม่กับแกงพื้นบ้าน จาก 4 ภูมินิเวศ) 
ชวนล้อมวงกินโดย คุณกฤช เหลือลมัย 
13.30 - 14.30 น.     ห้องที่ 1 workshop เส้นขนมจีนจากแป้งข้าวพื้นบ้าน (FACEBOOK LIVE)
โดย คุณพรชัย คงพิรุณ ตลาดฟาร์มฝันปันสุข จ.นครสวรรค์ 
14.00 - 16.00 น.     ห้องที่ 2  วงคุยบทเรียนชาวนา ร่วมแก้ปัญหาการผลิต (FACEBOOK LIVE) 
• คุณดาวเรือง พืชผล  ชาวนาจังหวัดยโสธร
• คุณภาคภูมิ  อินทร์แป้น  ชาวนาจังหวัดสุรินทร์ 
• คุณณรงค์  กลิ่นถือศีล  ชาวนาจังหวัดนครปฐม
• คุณอุดม สวัสดี  ชาวนาจังหวัดนครปฐม 
• คุณกนกพร ดิษฐกระจันทร์  ชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
• คุณณฐา ชัยเพชร  ชาวนาจังหวัดสงขลา 
• คุณสุพจน์ หลี่จา  ชาวนาจังหวัดเชียงราย 
• คุณสุเมธ ปานจำลอง  กลุ่มช่างชาวนา* 
• ดร.จตุพร เทียรมา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• รศ.ดร.ร่วมจิตร นกเขา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
• ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำเนินรายการโดย คุณสุภา ใยเมือง และ รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง 
 
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 
09.30 - 10.00 น.     เปิดงานเทศกาลข้าวใหม่วันที่สอง เปิดตลาดข้าวชาวนา & City Farm Market
10.00 - 11.00 น.     ห้องที่ 1 : workshop คนรุ่นใหม่ร่วมสืบสาน…อาหารจากข้าวพื้นบ้าน (FACEBOOK LIVE)
โดย เชฟแม็กซีน อินธิพร แต้มสุขิน 
10.00 - 12.00 น.     ห้องที่ 2 เสวนา “ที่มาของพันธุ์ข้าว จากชาวนานักปรับปรุงพันธุ์” (FACEBOOK LIVE)
• คุณนพดล มั่นศักดิ์  เครือข่ายโรงเรียนชาวนา นครสวรรค์
• คุณสุขสันต์ กันตรี  มูลนิธิข้าวขวัญ
• คุณณคนึงจิต บัดแก้ว  เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรฮักน่าน 
• คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ  มูลนิธิชีววิถี
• ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มมพฤกษ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ดร.บุญรัตน์ จงดี  นักวิชาการอิสระ
ดำเนินรายการโดย คุณกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
11.00 - 12.00 น.     ชิมข้าวใหม่ “ร้อยรสจากรวง” (FACEBOOK LIVE)
ชวนลองลิ้มชิมรส โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด และ คุณแก้วตา ธัมอิน
12.00 - 13.00 น.     ล้อมวงกินข้าว เล่าเรื่องในนา (ข้าวใหม่ ปลามันจาก 4 ภูมินิเวศ )
ชวนล้อมวงกิน โดย คุณกฤช เหลือลมัย 
13.00 - 15.00 น.     เสวนา “อนาคตของข้าวพื้นบ้านบนโต๊ะอาหารของคนรุ่นใหม่” (FACEBOOK LIVE)
• เชฟแม็กซีน อินธิพร แต้มสุขิน คนกินข้าวเพื่อชาวนา
• คุณอาญาสิทธิ์ เหล่าชัย ลูกชาวนาผู้กลับมาทำนาและตลาดข้าวแบบอารยะ
• ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ 
• คุณสุพจน์ หลี่จา ชาวนาผู้รักษาวัฒนธรรมอาหารและท้องถิ่น
• คุณดาวเรือง พืชผล ชาวนานักปรับปรุงพันธุ์จังหวัดยโสธร
• คุณณัฑฐวรรณ อิสระทะ ชาวนาและห้องเรียนท้องนาเขาคูหา สงขลา
ดำเนินรายการโดย คุณนคร ลิมปคุปตถาวร  
 
หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างประสานงาน 
 
ลานกิจกรรมเด็ก และครอบครัว  
หุงข้าวใหม่หลากหลายสีสันด้วยเตาฟืน
วันที่ 15 มกราคม 65 
รอบที่ 1 : 11.00 - 12.00 น.
รอบที่ 2 : 13.30 - 14.30 น.
รอบที่ 3 : 15.00 - 16.00 น.
วันที่ 16 มกราคม 65
รอบที่ 1 :  10.00 - 11.00 น.
รอบที่ 2 :  13.30 - 14.30 น.
 
• โซนตลาดข้าวใหม่ และผลผลิตทางการเกษตรในวิถีธรรมชาติ อาทิ ผัก ผลไม้ ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ ประมงพื้นบ้าน อาหารแปรรูป อาหารพร้อมทาน ของใช้ในชีวิตประจำวัน เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าจากเครือข่ายเกษตรกรรายย่อย เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก สวนผักคนเมือง และ City Farm Market กว่า 30 บูธ เปิดจำหน่าย 09.30 - 18.00 น.
• โซนชิมข้าวใหม่ “ร้อยรสจากรวง” กว่า 50 สายพันธุ์ **พิเศษสุดๆ เปิดตัวข้าวใหม่เป็นที่แรก  จำนวน 2 สายพันธุ์  ได้แก่ ข้าวชมนาด จังหวัดนครสวรรค์ และ ข้าวเบายอดม่วง จังหวัดตรัง 
• โซนนิทรรศการเรื่องราวของข้าว ชาวนา และอนาคต
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม