ถอดบทเรียน คนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติโควิด-19

| |
อ่าน : 1,958

ที่มาและภาพประกอบ :  สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) 

ถอดบทเรียน “คนรุ่นใหม่” ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติโควิด-19 thaihealth

สสส. สถาบันยุวทัศน์ฯ และมหาวิทยาลัยสยาม ถอดบทเรียน “คนรุ่นใหม่” ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19

ณ ห้องประชุมพลานามัย สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมเสวนาถอดบทเรียน ความร่วมมือคนรุ่นใหม่และภาคประชาสังคมต่อการสร้างเสริมสุขภาพในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เผยบทบาทและพลังของคนรุ่นใหม่นี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในช่วงวิกฤติอย่างมีประสิทธิภาพ

ถอดบทเรียน “คนรุ่นใหม่” ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติโควิด-19 thaihealth

นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้การขับเคลื่อนงานประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของเด็กและเยาวชน เช่น การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่, อุบัติเหตุทางถนน หรือพนันออนไลน์ เป็นไปอย่างยากลำบากและเกิดอุปสรรค เพราะการจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  ไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แต่นับเป็นเรื่องที่ดีที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายเร่งด่วน ให้ภาคีเครือข่ายร่วมระดมทรัพยากรต่าง ๆ สนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและมีส่วนช่วยเหลือประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนี้

โดยเฉพาะสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย  และภาคีเครือข่ายคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศกว่า 20 หน่วยงาน ผลักดันให้เกิดการทำงานภายใต้แนวคิด“สร้างเสริมสุขภาพในช่วงวิกฤติแบบบูรณาการ” หรือคือการขับเคลื่อนทั้งเรื่องปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพควบคู่กับการแก้ไขปัญหาโควิด 19 เช่น กิจกรรมจัดทำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรคทางการแพทย์กว่า 3,000 ชิ้น ส่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.), กิจกรรมจัดทำข้าวกล่องแจกประชาชนซึ่งบนกล่องข้าวสอดแทรกเนื้อหารณรงค์ประเด็นทางสุขภาพ กว่า 2,800 กล่อง, กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “สูบบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง”กับนักเรียน นักศึกษา ทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์กว่า 90,000 คน รวมถึงปัจจุบันที่มีกิจกรรม “นิเทศ ม.สยาม ส่งต่อความห่วงใย สู้ภัยโควิด” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ในการจัดกิจกรรมระดมทุนทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำงบประมาณไปบริจาคให้โรงพยาบาลสนามราชานุกูล (สำหรับเด็กพิเศษและครอบครัว) จนมียอดบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศสูงถึง 289,135.28 บาท”

 “พลังของคนรุ่นใหม่ นับเป็นพลังที่มีประสิทธิภาพ หากเราได้ให้โอกาสหรือพื้นที่ให้เขามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยการสร้างเสริมสุขภาพอย่างบูรณาการทั้งประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประเด็นปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ” นายพชรพรรษ์ กล่าว

ถอดบทเรียน “คนรุ่นใหม่” ร่วมสร้างเสริมสุขภาพในวิกฤติโควิด-19 thaihealth

ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสยาม ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา นับเป็นส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในครั้งนี้ โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสยามได้สนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาต่อการป้องกันและดูแลตนเองจากเชื้อโรคโควิด-19 รวมไปถึงกิจกรรมที่ร่วมกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนของคณะนิเทศศาสตร์ ก่อนสำเร็จการศึกษาต้องทำโครงงานหรือกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิด 19 ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในครั้งนี้ นักศึกษามีแนวคิดผลักดันให้เกิดกิจกรรมระดมทุนทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อนำเงินที่ได้รับไปมอบให้โรงพยาบาลสนามราชานุกูล เพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวที่ได้รับเชื้อจากโควิด 19 ในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาวิกฤติโควิด 19 แล้ว ยังนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของตัวนักศึกษาและครอบครัวของนักศึกษาอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

สินค้ารีไซเคิล  วัดสันติวนาราม  เรื่องของคน 2 เพศ  สะท้อนเมืองไทย  การ์ตูนเทศ  สารอาหารในผักผลไม้  ตรวจเชื้อ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สุขภาวะองค์กร happy workplace ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  ซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 56  อาการนอนไม่หลับเรื้อรัง  ลดเจ็บตาย  ยาแพง  แกงส้ม  บำรุงกระเพาะอาหาร  แมกนีเซียม  ห้ามการขายผ่านเครื่องอัตโนมัติ  6 สิ่งควรทำ เพื่อไม่ให้รักแม่แค่วัตถุ  National challenges to tobacco control  โรควัยทำงาน  ซอสพริก  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม