WHO มอบผลงานศิลปะตะวันส่องแสง เชิดชู สสส. ครบรอบ 20 ปี สร้างเสริมสุขภาพคนไทย

โดย
| |
อ่าน : 1,300

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

WHO มอบผลงานศิลปะตะวันส่องแสง เชิดชู สสส. ครบรอบ 20 ปี สร้างเสริมสุขภาพคนไทย thaihealth

WHO มอบผลงานศิลปะ“ตะวันส่องแสง” เชิดชู สสส. ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพคนไทย จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลังเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะตลอด 2 ทศวรรษ

WHO มอบผลงานศิลปะตะวันส่องแสง เชิดชู สสส. ครบรอบ 20 ปี สร้างเสริมสุขภาพคนไทย thaihealth

ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. เป็นผู้รับมอบผลงานศิลปะชิ้นพิเศษที่ทำจากไม้“ตะวันส่องแสง” จาก นพ.จอส แวนเดอเลียร์ (Dr. Jos Vandelear) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO-Thailand) เพื่อมอบให้ สสส. ในนาม 3 หน่วยงาน คือ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย (WHO-Thailand) กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ในการขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพคนไทย จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน สานและเสริมพลังเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ

WHO มอบผลงานศิลปะตะวันส่องแสง เชิดชู สสส. ครบรอบ 20 ปี สร้างเสริมสุขภาพคนไทย thaihealth

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี และ ขอขอบคุณ สสส. ที่ได้ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะให้กับประเทศไทย จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยประเทศไทยถูกจัดอันดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ เป็นอันดับ 5 จาก 195 ประเทศ ด้วยคะแนน 68.2 จาก 100 จากมหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ ในการนำเสนอผลการวิจัยระดับความเข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ปี 2564 ส่วนหนึ่งมาจากการทำงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ที่เข้มแข็ง ถือว่าเป็น สสส. องค์กรต้นแบบที่ดีขององค์กรสาธารณสุขไทย ขอให้ สสส.มุ่งมั่นสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน

WHO มอบผลงานศิลปะตะวันส่องแสง เชิดชู สสส. ครบรอบ 20 ปี สร้างเสริมสุขภาพคนไทย thaihealth

นพ.จอส กล่าวว่า สสส. ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพร่วมมือและสอดคล้องกับทิศทางเป้าหมายระดับโลกขององค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเนื่อง ขอชื่นชมการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะตลอด 20 ปีที่ผ่านมาของ สสส. ซึ่งมีผลงานอันเป็นเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผลงานศิลปะชิ้นพิเศษที่นำมามอบให้ในวันนี้ เป็นผลงานของ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ ที่สื่อถึงความมุ่งมั่น สมัครสมานสามัคคีของ สสส.และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการสานและเสริมพลังเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ จนนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพของคนไทยอย่างเข้มแข็งในทุกมิติ

WHO มอบผลงานศิลปะตะวันส่องแสง เชิดชู สสส. ครบรอบ 20 ปี สร้างเสริมสุขภาพคนไทย thaihealth

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า ในนามของ สสส.รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่องค์การอนามัยโลก ขอขอบคุณองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ IHPP ที่มามอบผลงานศิลปะชิ้นพิเศษและเล็งเห็นการทำงานสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส.ตลอด 20 ปี ในทศวรรษที่ 3 สสส.จะเดินทำหน้าที่การสร้างสังคมสุขภาวะ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ผลักดันนโยบายเชื่อมประสานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและส่งเสริมให้คนไทยเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

5 ธันวาคม  ทบทวน ชีวิต  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth มีดี มีเดีย See Hear Touch สื่อทางเลือกสร้างสรรค์เพื่อการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง ล้อเล่นโลก กอดเพื่อการอยู่ร่วมกัน คนพิการ คนตาบอด คนหูหนวก การประกวดสื่อทางเลือก  เข้าห้องน้ำ  วันฮาโลวีน  ช่อง PSI สาระดี  เนื้อสัตว์  ธรรมะ  โปรเจสเตอโรน  สิ่งดี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ผู้จัดการ จิตปัญญา สูตรคูณสุข โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว กรีนแฟร์  วิถีเพศ  เป็นลม  โรคหลอดเลือดหัวใจ  ภาษี บุหรี่ ทำร้าย คนจน มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ  กรดโปรปิโอนิก  กระวนกระวาย  แข่งเรือยาว  กิจกรรมการอ่าน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม