ปีใหม่ มอบความห่วงใย ด้วยหนังสือ 2565 รักอ่านสู้ภัยโควิด

| |
อ่าน : 1,952

ที่มา : บ้านเมืองออนไลน์

ปีใหม่ มอบความห่วงใย ด้วยหนังสือ 2565 รักอ่านสู้ภัยโควิด thaihealth

เเฟ้มภาพ

ปีใหม่นี้ สสส. มอบความรักความห่วงใยด้วยหนังสือ 2565 รวมพลังขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการหนังสือเด็กในบ้าน ลดพัฒนาการถดถอย ลดความเหลื่อมล้ำในเด็กปฐมวัย

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. เปิดเผยว่า ทางแผนงานฯ ได้รวบรวมข้อมูลจากการจัดเวทีภูมิภาคกว่า 100 องค์กร พบว่า กลไกขับเคลื่อนงานในชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการหนุนเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการใช้หนังสือและกิจกรรมการอ่านเพื่อวางรากฐานการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะเด็กอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาต่างๆที่สั่งสมมาอย่างยาวนานในกลุ่มเด็กปฐมวัย อาทิ พัฒนาการด้านภาษาล่าช้า ทุพโภชนาการ การเข้าไม่ถึงวัคซีน ปัญหาสุขภาพช่องปาก รวมถึงสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ครอบครัวกำลังเผชิญ อาทิ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมวัย ก่อปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าว สมาธิสั้น ขาดการพัฒนาทักษะด้านการใช้สมองระดับสูง มีพฤติกรรมเนือยนิ่งเนื่องจากขาดกิจกรรมนอกบ้านอยู่ ฯลฯ

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ทางแผนงานฯ ร่วมกับมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้เปิดบริการ ธนาคารหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัยออนไลน์ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กเล็ก ได้เข้าถึงข้อมูลความรู้การใช้เวลาหน้าจออย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีตัวอย่างหนังสือดี และกิจกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนาเด็ก ร่วมลดปัญหาต่างๆ

อย่างไรก็ตาม จากการที่องค์การอนามัยโลกออกมาให้ข้อคำแนะนำสำหรับการดูแลเด็กช่วงวัย 0-2 ปี ว่าไม่ควรใช้เวลาอยู่กับหน้าจอเลย สอดคล้องกับข้อเรียกร้องขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอให้รัฐบาลนานาประเทศจัดหาหนังสือแจกจ่ายให้กับเด็ก เพราะหนังสือมีบทบาทอย่างมากต่อการช่วยให้เด็กเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว

ทางแผนงานฯ และเครือข่ายเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนนี้ จึงขอความสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research Institute : TDRI) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) "สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย" เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนให้เป็นจริง โดยจะได้นำเสนอข้อมูลและรูปธรรมต่าง ๆ ของการอ่านที่เป็นเครื่องมือและกระบวนการสำคัญในพัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน เสนอต่อทุกหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาเด็ก ทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นและรัฐบาล เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถผ่านพ้นวิกฤติต่าง ๆ ในสถานการณ์โควิด-19

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม