ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING)

| |
อ่าน : 134
กำหนดการ
“ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING)”
วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น. 
ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ซอยงามดูพลี กรุงเทพฯ
 
09.00 - 09.30 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน 
คัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ ยืนยันเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และสแกนไทยชนะ 
09.31 - 09.45 น.     พิธีกรต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
วีดิทัศน์ ของขวัญจากใจ สู่ผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING)
09.46 - 10.10 น.     กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
• ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
• นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
10.10 - 10.30 น.     พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาระบบเรียนรู้ออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ  โดย
1. ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
3. รศ. ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10.30 - 11.30 น.     เสวนาหัวข้อ “ของขวัญจากใจ สู่ยุคผู้สูงอายุไทยยุคดิจิทัล (THAI SMART AGEING)”
วิทยากร
1. นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
2. นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส.
3. รศ. ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. ผู้แทนสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
5. นางสาวรัตนา ศิริวัฒน์โยธิน ผู้สูงอายุที่เคยได้เข้าเรียนหลักสูตร (ผ่าน Zoom meeting)
6. นางสาวนงนุช ศิริภาณุภัค ผู้สูงอายุที่เคยได้เข้าเรียนหลักสูตร (ผ่าน Zoom meeting)
ดำเนินรายการโดย ดร. พรรณี อมรวิพุธพนิช ชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทย
11.30 - 12.00 น.     แนะนำการใช้งานหลักสูตรผู้สูงวัยดิจิทัล
โดย ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม