กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและวางแผนขับเคลื่อน ตำบลขับขี่ปลอดภัย โดยชุมชนท้องถิ่น

| |
อ่าน : 276
กำหนดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบและวางแผนขับเคลื่อน
“ตำบลขับขี่ปลอดภัย” โดยชุมชนท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564
ณ ห้องประชุมเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 
12.30 - 13.00 น.     เตรียมความพร้อมกิจกรรม...ความปลอดภัยทางถนนเริ่มที่ “ชุมชนท้องถิ่น”
13.00 - 13.15 น.     เปิดเวทีเสวนา...ความปลอดภัยทางถนนเริ่มที่ “ชุมชนท้องถิ่น”
ทิศทางและเป้าหมายกองทุน ระยะ 10 ปี “การลดอัตราการตายจากการบาดเจ็บทางถนน”
โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) 
13.15 - 13.30 น.     สสส. กับการสนับสนุนเส้นทางความปลอดภัยทางถนน
โดย นางรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สำนัก 10) สสส.
13.30 - 14.00 น.     บรรยาย...กฎหมาย มาตรการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน
โดย นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์* ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
เลขาธิการมูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
14.00 - 15.15 น.     เวทีเสวนาความปลอดภัยทางถนนเริ่มที่ “ชุมชนท้องถิ่น”
(1) ผู้แทนพื้นที่ภาคเหนือ
(2) ผู้แทนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(3) ผู้แทนพื้นที่ภาคกลาง
(4) ผู้แทนพื้นที่ภาคใต้
ดำเนินรายการโดย คุณดาริน กำเนิดรัตน์  พิธีกรและผู้สื่อข่าวอิสระ
15.15 - 15.45 น.     สรุปศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15.45 - 16.00 น.     แนวทางการสนับสนุนการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนท้องถิ่น
โดย นางสาวนิสา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.
16.00 น. เป็นต้นไป     ปิดการประชุม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม