หนุนพระสงฆ์ เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 2,102

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

หนุนพระสงฆ์ เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ thaihealth

แฟ้มภาพ

ปัจจุบันกลุ่มพระสงฆ์เมื่อเกิดเจ็บป่วยมีปัญหาสุขภาพ ก็สามารถเข้าถึงสิทธิใช้บริการทางการแพทย์ได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป  และมีความรู้ในเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นกว่าในอดีต

ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงภาพรวมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มพระภิกษุว่า ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา สปสช.ร่วมกับภาคีเครือข่ายและองค์กรสงฆ์ ร่วมกันขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพกลุ่มพระภิกษุและสามเณรอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ปัจจุบันกลุ่มพระสงฆ์สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและมีความรู้ในเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้นกว่าในอดีต เมื่อพระสงฆ์เกิดมีปัญหาสุขภาพ ต้องเข้ารับบริการทางการแพทย์ ซึ่งพระสงฆ์มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้หมด ไม่มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินก็เข้ารับบริการได้ทุกที่

รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า การใช้สิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์ของกลุ่มพระสงฆ์สามารถเข้ารับบริการได้เลย ถ้าเป็นสิทธิบัตรทอง ระบบจะลงทะเบียนหน่วยบริการประจำให้อัตโนมัติตามทะเบียนบ้าน แต่ส่วนใหญ่พระสงฆ์จะไปบวชหรือจำวัดที่ต่างจังหวัด ดังนั้นจึงต้องย้ายสิทธิไปอยู่หน่วยบริการใหม่ ซึ่งการย้ายสิทธิไม่ได้ยุ่งเพียงนำบัตรประชาชน เลขที่วัด หรือเอกสารที่รับรองว่าจำวัดอยู่ที่ไหนไปยื่นที่หน่วยบริการ เพียงวันเดียวก็ใช้สิทธิได้แล้ว ซึ่งในระยะ 1-2 ปีมานี้ สปสช. ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจข้อมูลพระสงฆ์ทั่วประเทศว่าพระรูปไหนจำวัดที่ไหนบ้าง รวมทั้งช่วยลงทะเบียนหน่วยบริการประจำให้ดังนั้น ในปัจจุบันนี้พระสงฆ์ส่วนใหญ่ที่มีเลข 13 หลัก จึงมีรายชื่อผูกกับหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลใกล้วัดเรียบร้อยแล้ว หากเจ็บป่วยสามารถนำบัตรประชาชนไปยืนรับบริการได้

“นอกจากการพัฒนาการเข้าถึงบริการในกลุ่มพระสงฆ์แล้วด้านการส่งเสริมถวายความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและระบบสุขภาพ สปสช.ยังร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในการขับเคลื่อนหลายโครงการ เริ่มจากภาพใหญ่อย่างการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ การจัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ 65 แห่ง เพื่อทำหน้าที่สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพและการเข้าถึงสิทธิแก่ภิกษุสามเณร รวมทั้งวัดบางแห่งคณะสงฆ์กิช่วยกระจายความรู้เหล่านี้แก่ประชาชนในพื้นที่” ภญ.ยุพดี กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม