เสนอเก็บภาษีความเค็ม ป้องกันโรคไต

โดย
| |
อ่าน : 945

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์

เสนอเก็บภาษีความเค็ม ป้องกันโรคไต thaihealth

แฟ้มภาพ

พฤติกรรมกินเค็ม ทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากเกินไป เพิ่มความเสี่ยงต่อสุขภาพมากมาย ทั้งโรคไต ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นทางเครือข่ายลดบริโภคเค็ม จึงเดินหน้าเสนอแนวทางการเก็บภาษีความเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค

รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยบริโภคโซเดียมหรือกินเค็มโดยเฉลี่ยเท่ากับ 3,636 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ 1.8 ช้อนชา ทั้งๆ ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคโซเดียมไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม ทำให้คนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายมากมาย ทั้งโรคไต โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โดยที่ผ่านมาทางเครือข่ายลดการบริโภคเค็มได้ประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลก สสส. และ อย. เพื่อหาแนวทางในการปรับปริมาณเกลือในอาหารสำเร็จรูปลงปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นที่มาของการเรียกร้องให้ภาครัฐวางกฎระเบียบ เพื่อควบคุม เช่น นโยบายภาษี เช่นเดียวกับภาษีเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง

รศ.นพ. สุรศักดิ์ กล่าวด้วยว่า จากข้อมูลของโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสาธารณสุข (HITAP) พบว่าถ้ามีการใช้งบประมาณในการรณรงค์ลดเกลือ 1 บาทจะได้ผลกำไรในการป้องกันโรคถึง 10 บาท และถ้าเราลดเกลือลงได้ 30 เปอร์เซ็นต์ในปี 2568 เราจะป้องกันการตายได้เป็นแสนคน ค่าใช้จ่ายจะประหยัดไปหลายหมื่นล้านบาท

นพ.ชนาธิป ไชยเหล็ก กลุ่มงานพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนามและเครือข่ายกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า แนวโน้ม 5-6 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มอาหารสำเร็จรูป เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม มีปริมาณโซเดียมลดลง ในขณะที่อาหารแช่เย็น แช่แข็งกลับมีปริมาณโซเดียมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่ตามร้านสะดวกซื้อ ได้มีการปรับสูตรโซเดียมเพิ่มขึ้น มีเพียง 1 ใน 3 ที่ปรับสูตรโซเดียมลดลง ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลตั้งแต่ปี 2558-2562 เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วปรากฏว่าแนวโน้มสูตรการลดโซเดียวยังมีไม่มากพอ ดังนั้นภาครัฐต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นด้วยการกำหนดเพดานการเก็บภาษี รณรงค์ให้ผู้บริโภคอ่านฉลากมากขึ้น ควรมีตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ กำหนดมาตรการให้มีการปรับสูตรโซเดียมต่ำในผลิตภัณฑ์อาหาร

นายธนพลธ์ ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยจากผลสำรวจอาหาร 53 ตัวอย่าง พบว่า อาหารจานด่วนมีปริมาณโซเดียม 450-1,390 มิลลิกรัม ขนมขบเคี้ยวโดยเฉพาะมันฝรั่งมีปริมาณโซเดียมสูงสุด รองลงมาคือ ปลาเส้น ซึ่งเป็นอาหารที่คนทุกวัยบริโภค โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น อาหารแช่เย็น แช่แข็งในร้านสะดวกซื้อ และขนมขบเคี้ยว สามารถเลือกซื้อได้ง่าย

"ข้อเสนอของเราคือ ควรมีฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และฉลากโภชนาการแบบ GDA เพื่อง่ายต่อผู้บริโภคตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ ผู้ประกอบการควรลดโซเดียมตามปริมาณที่เหมาะสม และหน่วยงานรัฐต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือข้อบังคับการลดโซเดียม และสนับสนุนให้เกิดมาตรการภาษีโซเดียมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับสูตรอาหารและทาง อย.ควรทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง" นายธนพลธ์ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 พฤศจิกายน คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสรรพสามิต ร่วมกับเครือข่ายลดบริโภคเค็ม จัดการประชุมสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการลดการบริโภคเกลือโซเดียมในประชากรไทย โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือในประเทศไทย และ ลดการบริโภคเค็มด้วยแนวทางการเก็บภาษีโซเดียมเพื่อสุขภาพหรือภาษีอาหารที่มีรสเค็มจัด โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานและรับฟังแนวทางการขับเคลื่อนด้วยตัวเอง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม