ออกแบบเมืองสุขภาพ รับสังคมสูงวัย

โดย
| |
อ่าน : 1,615

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

ออกแบบเมืองสุขภาพ รับสังคมสูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ

การออกแบบเมืองที่เป็นมิตร เพื่อรองรับสังคมสูงวัย เราสามารถพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ เน้นส่งเสริมสุขภาพกายและใจ

รศ.ดร.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินโครงการรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุไทยเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ภายใต้แนวคิดชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ในการวางแผนตามหลักเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เกิดแนวทางการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือสนับสนุนดำเนินการพัฒนาพื้นที่สำหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ศึกษา ออกแบบการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ และสร้างต้นแบบ และมาตรฐานที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม

เพราะปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นสังคมสูงวัยและคาดประมาณว่าปี 2590 จะมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงถึงประมาณ 1.2 ล้านคนและต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลประมาณ 3.4 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ในทางที่อยู่อาศัยพบว่าผู้สูงอายุในประเทศ ไทยส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 92.44 ต้องการที่จะอยู่อาศัยในที่อยู่เดิมและต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมตามแนวคิดการสูงวัยในถิ่นเดิม ปัจจัยสำคัญคือที่อยู่อาศัยต้องถูกออกแบบตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน

"ต้นแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ที่อยู่อาศัยควรออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับความสุข 3 มุม เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายและใจ ได้แก่ พื้นที่การใช้ชีวิตเท่ากับความสุขกาย เช่น พื้นที่สำหรับนอน กิน ห้องน้ำ ออกกำลังกาย พื้นที่ส่วนตัวเท่ากับสบายใจ เช่น พื้นที่พักผ่อน งานอดิเรก สวดมนต์ เก็บของ หิ้งพระ ห้องสมุด และพื้นที่ทางสังคมเท่ากับสานสายใยสังคม เช่น พื้นที่รับแขก" รศ.ดร.ไตรรัตน์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม