กำหนดการเวที ดอก ผล พลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด 19

| |
อ่าน : 355
กำหนดการ
เวที “ดอก ผล พลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด 19”
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ หอประชุมคอนเวนชั่น 2 ชั้น 2 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
และรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบซูม
 
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม และเข้าสู่ระบบ Zoom meeting
09.00 - 09.30 น.     ปาฐกถาพิเศษ พลังพลเมืองหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ กู้วิกฤตโควิด-19
โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส
09.30 - 09.40 น.     ชี้แจงกระบวนการถอดบทเรียน เพื่อยกระดับความร่วมมือที่เป็นระบบและยั่งยืน
โดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ
หัวหน้าศูนย์ประสานปฏิบัติการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19
09.40 - 11.30 น.     ระดมความเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน “พัฒนาความร่วมมือ เครือข่ายภาคประชาสังคม
และภาครัฐเพื่อรับมือวิกฤติสังคมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้อย่างไร (System Engagement) และพัฒนาเครือข่ายพลเมืองปกป้องประเทศไทย (safety network)”
- บุคลากรสาธารณสุขกับภารกิจพลเมืองตื่นรู้
- อาสาสมัครเฉพาะกิจรวมพลังสู้วิกฤติโควิด-19
- ผู้นำชุมชน กับการควบคุมโรคติดต่อในชุมชน
- การสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนสังคม
ดำเนินการโดย
• ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสุขภาพและสังคม
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
11.30 - 12.00 น.     นำเสนอผลการแลกเปลี่ยน
สรุปเป็นข้อเสนอยกระดับการขับเคลื่อนสังคมไทยในวิถีใหม่
ดำเนินการโดย รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.     เวทีสาธารณะไทยพีบีเอส “ความร่วมมือระหว่างรัฐและภาคประชาสังคม
ในการรับมือวิกฤติอย่างเป็นระบบและยั่งยืนของประเทศ”
วิทยากร
1. นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
2. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
3. ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. นายปฏิภาณ จุมผา
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
5. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ
เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
6. นพ.ณรงค์ สายวงศ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7. นายคริส โปตระนันทน์
นักกฎหมายและผู้ก่อตั้ง “กลุ่มเส้นด้าย”
ดำเนินรายการโดย
• นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวนโยบายสาธารณะและวาระทางสังคม ไทยพีบีเอส
• ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยระบบสุขภาพและสังคม สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
ที่มา : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม