ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ลดจำนวนผู้สูญเสีย

| |
อ่าน : 1,585

เรื่องโดย ปัญจวรา บุญสร้างสม Team Content www.thaihealth.or.th

ข้อมูลบางส่วนจาก เวทีเสวนาเนื่องในโอกาสวันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (วันเหยื่อโลก) The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR) หัวข้อ  “การเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมและสุขภาพจิตของเหยื่ออุบัติเหตุ”

ภาพโดย ชยวี ลิ้มถาวรรักษ์ Team Content www.thaihealth.or.th สสส. และแฟ้มภาพ

ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ลดจำนวนผู้สูญเสีย  thaihealth

อุบัติเหตุ คือ เหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่หลายต่อหลายครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากความประมาท สำหรับคนทั่วไป อุบัติเหตุหนึ่งครั้ง อาจจบที่การชดเชยค่าเสียหาย การรักษาพยาบาล หรือการรับโทษตามกฎหมายของผู้กระทำความผิด แต่สำหรับผู้สูญเสียหรือผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อนั้น เรื่องราวไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ เพราะสำหรับพวกเขานั้นอาจหมายถึง การสูญเสียเสาหลักของครอบครัว เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ การต่อสู้กับการเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งกว่าจะผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิด และถึงแม้ว่าความเจ็บปวดทางกายจะหายไป แต่ความเจ็บปวดทางใจก็ยังคงอยู่เสมอ และอาจจะคงอยู่ไปตลอดชีวิต เปรียบเสมือนบาดแผลที่ไม่มีใครมองเห็น  

ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ลดจำนวนผู้สูญเสีย  thaihealth

องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อจัดกิจกรรม สร้างการรับรู้ให้สังคมตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยความไม่ประมาท และรับผิดชอบต่อทุกชีวิต เพื่อลดจำนวนผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด

ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเมาไม่ขับ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกันจัดเวทีเสวนาเนื่องในโอกาส วันโลกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (วันเหยื่อโลก) The World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR) ในหัวข้อ “การเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมและสุขภาพจิตของเหยื่ออุบัติเหตุ” เพื่อร่วมรำลึกถึงผู้สูญเสีย รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับสังคมไทย โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันตระหนักถึงความรุนแรง และความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ด้วยข้อปฏิบัติง่าย ๆ 3 ข้อ คือ ดื่มไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎ ลดความเร็ว รวมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพิกเฉยต่อความทุกข์ร้อนของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากอุบัติเหตุ เร่งดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย ให้ทุกคนได้เข้าถึงความยุติธรรม รวมทั้งการเยียวยาทางด้านจิตใจด้วย 

ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ลดจำนวนผู้สูญเสีย  thaihealth

น.ส.รุ่งอรุณ  ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า  ข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จากระบบบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน กรมควบคุมโรค พบว่า ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ พ.ศ.2554-2563 เฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คน และแนวโน้มการเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเกิดในกลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปี เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และ 74% ของผู้เสียชีวิต คือ คนใช้รถจักรยานยนต์ ข้อมูลจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เดือน ม.ค.-มิ.ย.64 พบผู้บาดเจ็บ 431,474 คน ซึ่ง 30% ของผู้บาดเจ็บนี้ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล และในจำนวนนี้ อาจจะต้องกลายเป็นผู้พิการรายใหม่เพิ่มขึ้น

น.ส.รุ่งอรุณ กล่าวต่อว่า สสส. พยายามที่จะขับเคลื่อน หนุนเสริม และผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ต่อการเกิดอุบัติเหตุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการจัดแคมเปญต่าง ๆ เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้ความเร็ว ดื่มไม่ขับ หรือการใช้อุปกรณ์นิรภัยที่ช่วยเซฟชีวิต การเคารพและปฏิบัติตามกฏจราจร รวมทั้งการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย

“การจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนที่สร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน หลายคนกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิต เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ ก่อเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสภาพจิตใจผู้สูญเสียที่เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม การไม่ได้รับความเป็นธรรม ถึงเวลาที่ทุกฝ่ายจะร่วมกันอย่างจริงจัง อย่าให้มีเหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนนต้องถูกกระทำซ้ำอีก” น.ส.รุ่งอรุณ กล่าว

ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ลดจำนวนผู้สูญเสีย  thaihealth

นายไอ คงสุข  นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น โครงการกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี เล่าว่า ลูกชายของตน  เสียชีวิตเมื่อปี 2561 จากการขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาด ซึ่งห่างจากบ้านเพียง 500 เมตร โดยไม่สวมหมวกกันน็อก แล้วเกิดอุบัติเหตุชนจักรยาน เสียชีวิตทั้งสองฝ่าย หลังจากที่ตนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกได้ประมาณ 2 เดือน ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างมาก ไม่สามารถบรรยายเป็นคำพูดได้ เกิดความรู้สึกผิดที่ตนเป็นคนซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก แต่โชคดีมีจังหวะได้ร่วมงานกับ สสส. และเครือข่ายต่าง ๆ  จนวันหนึ่งได้เจอเคสอุบัติเหตุเคสหนึ่งซึ่งเกิดกับเยาวชนเช่นเดียวกับที่เคยเกิดกับลูกของตน จึงรู้สึกสะเทือนใจ และเกิดความรู้สึกว่า อยากทุ่มเททำงานด้านนี้ให้เต็มที่ เพื่อช่วยไม่ให้เกิดเหตุการณ์การสูญเสียเช่นนี้กับใครอีก

ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ลดจำนวนผู้สูญเสีย  thaihealth

นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า ความสูญเสียจากอุบัติเหตุส่งผลกระทบต่อจิตใจของเหยื่อทุกคน ทุกฝ่าย สิ่งที่จะสามารถเยียวยาได้ คือกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงมีข้อเสนอเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้เหยื่อจากอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้

1.ขอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ ซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม ทำคดีอย่างโปร่งใสให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเท่าเทียม

2.หน่วยงานสภาทนายความ องค์กรสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาดูแล เพราะบางครั้งประชาชนไม่รู้กฎหมาย จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่ไม่รับผิดชอบ จึงอยากให้ทางตำรวจและภาครัฐลงมาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังและเข้มงวด เพื่อความเป็นธรรมของเหยื่อที่ต้องสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ลดจำนวนผู้สูญเสีย  thaihealth

ขณะที่ นายคงศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์  ผู้ประสานงานโครงการขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในส่วนของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนั้น เน้นการทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถสาธารณะ ซึ่งตลอดเวลาที่ทำงานมา ก็พบว่า การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนั้นของผู้ประสบเหตุนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก และล่าช้า รวมทั้งผู้ประสบเหตุถูกเอารัดเอาเปรียบ จากการขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ตามกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน จึงเป็นเรื่องที่สมควรต้องร่วมคิดร่วมทำและดำเนินการทันที เพื่อคืนสิทธิความเป็นมนุษย์และความเป็นธรรมให้กับเหยื่อทุกคน

ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ลดจำนวนผู้สูญเสีย  thaihealth

อย่าปล่อยให้สถิติตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นเรื่องชินชา เพราะหนึ่งตัวเลขที่เกิดขึ้นนั้นหมายถึงหนึ่งชีวิต หนึ่งคนสำคัญ ผู้ซึ่งเป็นพลังกาย พลังใจของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

สสส. ขอร่วมรำลึกถึงทุกชีวิตที่สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ขอส่งกำลังใจ และความห่วงใยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท ดื่มไม่ขับ ปฏิบัติตามกฎ ลดความเร็ว เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติทางถนน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

น้ำหนวก  เสริมคาง  ยานพาหนะ  ทอม-ดี้  มาลาเรีย  รวมพลัง  ร่วมงาน  การโกง  ปริมาณน้ำฝน  ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม  ร็อกเกอะเฟลเลอร์  รักลูกไม่สูบบุหรี่  ชีวิตแบบองค์รวม  รับน้องสร้างสรรค์  ละครเวทีแนวคอมเมดี้ ดราม่า  ปัญหาในครอบครัว  สงฆ์ไทย  ประตูรถหนีบ  ความเมตตา  เป็นเด็กดี  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ปันสุข แบ่งปัน สรรค์สร้าง เพื่อชุมชนน่าอยู่ ดอกไม้ของขุนทะเล ใจที่พร้อม เกษตรอินทรีย์ มติชุมชน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ เส้นทางความอดทน เพลงอีแซว รสแกงที่แตกต่าง สืบสานภูมิปัญญา นวดแผนไทยรุ่นจิ๋ว สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุม  ไขมันช่องท้อง  ไข้หวัดนกเอช 5 เอ็น 1  รักษาความสะอาด  ส.ส.ท.