กำหนดการ แถลงข่าวและเสวนา ข้อเท็จจริงและผลกระทบของผลิตภัณฑ์บุหรี่ต่อสังคมและสุขภาพในมุมมองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

| |
อ่าน : 1,039
กำหนดการ
แถลงข่าวและเสวนา “ข้อเท็จจริงและผลกระทบของผลิตภัณฑ์บุหรี่ต่อสังคม
และสุขภาพในมุมมองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ”
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมปัทมชาติ ชั้น 23 โรงแรมอโนมา แกรนด์ ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
09.00 - 10.00 น.     ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 10.20 น.     แถลงข่าว “ข้อเท็จจริงและผลกระทบของผลิตภัณฑ์บุหรี่ต่อสังคม
และสุขภาพในมุมมองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” 
โดย
• พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย 
• นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา เลขาธิการสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
10.20 - 11.20 น.     เสวนาดำเนินการโดย นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษา
ผู้ร่วมเสวนา
• รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
• รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มศว.                     
• รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยฯ
• ศ.พญ.ธนัญญา บุณยศิรินันท์ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
11.20 - 11.40 น.     ตอบคำถามสื่อมวลชนและผู้สนใจ 
11.40 - 11.50 น.     สรุปประเด็นสำคัญ กล่าวปิดงานพร้อมกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน
11.50 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน
 
พิธีกร : ดร.ภญ.ธนพันธ์  สุขสอาด
ข้อกำหนด : จำกัดผู้ร่วมงานในห้องประชุมจำนวน 50 คน
อาหารว่างและอาหารกลางวันบรรจุกล่อง รับประทานตามอัธยาศัย
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม