สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข

| |
อ่าน : 1,160

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย  ปารมี ขันธ์แก้ว  Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ

สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข thaihealth

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 เป็นที่เรียบร้อย สำหรับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  ซึ่งได้มีกิจกรรมเมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี สสส. ภายใต้ชื่องาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”

สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข thaihealth

ตลอดการเดินทาง 20 ปี ของ สสส. มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายในสังคมไทย  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 กล่าวว่า วันนี้เป็นวันครบรอบ 20 ปี สสส. เป็นความภาคภูมิใจของคนที่ทำงานในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.เป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ “สร้าง นำ ซ่อม” ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายที่สำคัญ ผลงานตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ก็จะอยู่ในงานวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สสส.ได้รับรางวัลเนลสันแมนเดลา ซึ่งเป็นรางวัลนานาชาติ นอกจากรางวัลแล้วเรายังได้รับการยอมรับจากภาคีเครือข่ายและประชาชนในแง่ของการให้ความรู้รณรงค์อีกด้วย

สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า  สสส.ดำเนินงานมาครบ 20 ปี เราเห็นวาระนี้สำคัญในการที่จะเริ่มสื่อสารภาพขององค์กร ให้ทุกคนได้เห็นร่วมกัน เพราะว่าความเป็น สสส.จริง ๆ เป็นภาพในการที่เราสานพลังภาคีสร้างสุขกว่า 20,000 องค์กรทั่วประเทศ และเรายังจะขยายความร่วมมือนี้ออกไป ฉะนั้นวันนี้เองเราก็จะเล่าเรื่องของเราให้สังคมได้เห็นภาพชัดขึ้น คนอาจจะเห็นโฆษณาของ สสส. อยู่บ้าง แต่จริง ๆ แล้วเนื้องานที่อยู่ข้างใต้ มีมหาศาล รวมทั้งการที่เราไปชวนทุกภาคส่วนมาทำงานที่ต้นน้ำ ซึ่งเป็นต้นทางของการเกิดปัญหาสุขภาพนั้น จะก่อผลที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรม วิถีชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน  ไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข thaihealth

งานครบรอบ 20 ปี สสส. แบ่งเป็น 3 วัน ได้แก่ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ และวันที่ 10 ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานทั้ง on ground ที่ผู้ร่วมงานส่วนหนึ่งมาร่วมกิจกรรมในงาน และอีกส่วนหนึ่งรับชมผ่านช่องทางเว็บไซต์และ Facebook Live เป็นการจัดการประชุมในรูปแบบไฮบริดที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยบริหารจัดการตามมาตรการของภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ (Healthy Meeting) โดยมีมาตรการดังนี้

1. ทุกคนที่เข้าร่วมงานในสถานที่จริงจะต้องทำการลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้า 2-3 วัน เพื่อจำกัดคนเข้างาน โดยงานนี้จำกัดไม่เกิน 500 คน หลังจากนั้นระบบจะส่ง QR Code กลับมา เพื่อใช้ในการลงทะเบียน 

สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข thaihealth

2. วัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และที่สำคัญทุกคนต้องสวมหน้ากาก 100% พร้อมกับแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม

3. หากไม่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือยังฉีดไม่ครบ 2 เข็ม จะมีจุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK ไว้บริการ

สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข thaihealth

4. ภายในห้องประชุมมีการนั่งเว้นระยะห่าง และภาคีอื่น ๆ จะใช้วิธีการออนไลน์เข้ามาร่วมพูดคุย

5.อาหารว่างและอาหารกลางวัน จะจัดเป็นชุด และเป็นไปตามการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ หรือHealthy Meeting เช่น อาหารว่าง ก็ต้องเป็นผลไม้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย อาหารกลางวัน ต้องครบ 5 หมู่ อาหารแบ่งตามสัดส่วน 2: 1 : 1

สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข thaihealth

6.การประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้กระดาษ สามารถอ่านเอกสารผ่านการสแกน QR CODE ได้

ดร.สุปรีดา ยังกล่าวอีกว่า งานครั้งนี้เป็นการสาธิตสิ่งที่ สสส. ทำมาตลอด 20 ปี ซึ่งทำให้เกิด 20 การเปลี่ยนแปลงใหญ่ สะท้อนภาพการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ  เป็นการทำให้สังคมได้รู้จักการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่และเข้ามาเป็นแนวร่วมกับเรามากขึ้นในทศวรรษต่อไป ซึ่งได้กำหนดเป้าที่ชัด โดยใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจ การสนับสนุนที่ จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริม ซึ่งเป็นทิศทางหลักที่ สสส. ยังคงยึดอยู่ ตลอดจนทุกภาคส่วนของ สสส.จะปรับตัว ให้เข้ากับทศวรรษหน้า

ภายในงานมีการจัด “กิจกรรม Active Learning” ผ่านนิทรรศการ 20 ปี ภาคีสร้างสุข ทั้งในสถานที่จริง และในรูปแบบนิทรรศการเสมือน  โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยกัน และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ https://20th.thaihealth.or.th ที่มีการแสดงผลงานนวัตกรรมสุขภาพ และผลงานที่จดสิทธิบัตรมากมายอีกด้วย

สุดท้ายนี้ สสส. จะก้าวมาถึงจุดนี้ไม่ได้ หากไม่ได้รับพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การได้เห็นทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน

สสส. 20 ปี ภาคีสร้างสุข thaihealth

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

โรงเรียนศาลาคู้  ผิดปกติ  การแสดงออก  โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก  ควันดำ  ความปลอดภัยในการออกกำลังกาย  ไข้เลือดออกระบาด  นักผลิตสื่อและสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่  ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ  หูหนวก  ท้องเสีย  กรอ.  ข่าวกรณีศึกษา  โรคไตอักเสบ  นั่งนาน  ปากแดง  หมู่บ้านซับผุด  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth ประกวดคลิปวิดีโอ ชวนคนไทยไร้โรคอ้วน ส่งเสริมสุขภาพประชาชน เครือข่ายคนไทยไร้พุง มหกรรมลดพุงคนกรุงเทพ  การเลือกซื้อปลา  สัมพันธ์  ทานผักผลไม้  ของหมักดอง  คนรักหนังสือ  สสส. สุขภาวะ สุขภาพ สร้างสุข Thaihealth บ้านวังฆ้อง จ.น่าน ครอบครัว เข้มแข็ง ชุมชน  ละคร