กำหนดการ งาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข

| |
อ่าน : 302
กำหนดการ
งาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 - 14.30 น.
ผ่านทาง Facebook live สสส.
 
10.00 - 11.00 น.     พิธีเปิด งาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน
โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1
11.00 - 12.00 น.     การเปลี่ยนแปลงของการสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Trend) : 
พัฒนาการสำคัญและจุดเน้น ความท้าทายสำคัญในแต่ละช่วง ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อสังคม
วิทยากร
• ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
• นพ.วิชัย โชควิวัฒน
• รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
ดำเนินรายการ โดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน
13.00 - 13.05 น.     Special remarks หัวข้อ “Together for a Healthier World :
the Importance of Multisectoral Partnership in Promoting Sustainable Health and Wellbeing” 
โดย Dr.Poonam Singh ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก
13.05 - 13.25 น.     Megatrend และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก 
วิทยากร ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
13.25 - 13.45 น.     วิดีโอนำเสนอความรู้สึกของภาคีที่มีต่อ สสส.
13.45 - 14.00 น.     ทิศทางและเป้าหมาย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2565 – 2574)
วิทยากร ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส.
14.00 - 14.10 น.     สรุปสาระสำคัญ งาน 20 ปี ภาคีสร้างสุข
14.10 - 14.30 น.     ประกาศปฏิญญาภาคีสร้างสุข และพิธีปิด
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม