กำหนดการ เปิดตัว หนังสือ ผีเสื้อขยับปีก และมองไปข้างหน้าการช่วยเหลือคดีเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศ

| |
อ่าน : 1,163
กำหนดการ
เปิดตัว หนังสือ “ผีเสื้อขยับปีก”
และมองไปข้างหน้าการช่วยเหลือคดีเด็กและเยาวชนถูกล่วงละเมิดทางเพศ  
วันพฤหัสบดีที่  4 พฤศจิกายน  2564
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
จัดโดย มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ค  มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว
 
13.00 - 13.15 น.     วีทีอาร์ “ผีเสื้อขยับปีก” โดย มีเดียมูฟ
13.15 - 13.25 น.     กล่าวต้อนรับ โดย ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
13.25 - 13.40 น.     กล่าวให้กำลังใจครอบครัวผีเสื้อที่ถูกทำร้ายและปลุกพลังสังคมให้ร่วมเป็นลมใต้ปีก
ช่วยเหลือและไม่เพิกเฉยต่อการกระทำความรุนแรง คุกคามทางเพศ  โดย นริศา  อดิเทพวรพันธุ์ ประจำสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และรับมอบหนังสือ “ผีเสื้อขยับปีก” เพื่อส่งต่อให้บ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ
13.40 - 14.10 น.     เสวนาหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นผีเสื้อขยับปีกและดอกไม้รายทาง”
โดย นางสาวกรรณจริยา  สุขรุ่ง  ผู้เขียนหนังสือ “ผีเสื้อขยับปีก”
นางเอ (นามสมมุติ)  คุณแม่ครอบครัวผีเสื้อที่ถูกทำร้าย  
ดำเนินรายการโดย นายชูวิทย์  จันทรส เลขาธิการมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว
14.10 - 14.20 น.     ละครสั้นชุด “เฉย…(ใบอนุญาตให้ทำร้าย)”  โดยทีมละครเฉพาะกิจเธียร์เตอร์ 
14.20 - 15.40 น.     เสวนาหัวข้อ “ลมใต้ปีกเพื่อผีเสื้อโบยบินและมองการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ” โดย
• ป้ามล  ทิชา  ณ นคร ที่ปรึกษามูลนิธิเด็ก เยาวชนและครอบครัว
: บทเรียน งานข้ามศาสตร์ข้ามองค์กร เติมเต็ม สร้างพลัง
• ผศ.ดร.ปารีณา  ศรีวนิชย์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ทิศทางกฎหมายไทย จะไปต่ออย่างไรเพื่อชีวิตใหม่ของผู้เสียหาย
• นางอุไร  เล็กน้อย  รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
: บ้านพักเด็กและครอบครัว  บทเรียนและการปรับตัว 
• พันตำรวจโทธัญญะ  ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม 
: มองไปข้างหน้างานคุ้มครองพยาน เพื่อความยุติธรรมของผู้เสียหาย
15.40 - 16.40 น.     บทกวี และเสียงเพลงแด่เจ้าผีเสื้อ โดยพจนาถ  พจนาพิทักษ์
16.40 - 17.40 น.     ดนตรี  โดยเดเนียล  วิวัฒน์วงศ์ ดูวา ศิลปินไมค์ทองคำ ค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ท  และเพื่อน 
17.40 - 18.00 น.     ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “กำลังใจแด่เจ้าผีเสื้อผู้หาญกล้า”
18.00 น.                 ถ่ายภาพร่วมกัน    เสร็จสิ้นกิจกรรม
 
 
 
 
 
ที่มา : มูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม