เดินหน้าจ้างงานคนพิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต

โดย
| |
อ่าน : 454

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

เดินหน้าจ้างงานคนพิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต thaihealth

แฟ้มภาพ

คนพิการจำนวนมากมีศักยภาพสามารถทำงานได้ แต่ยังขาดโอกาสในการทำงาน ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐจึงร่วมมือกับบริษัทภาคเอกชน เดินหน้าโครงการจ้างงานคนพิการทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดช่องว่างทางสังคม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ระหว่างกรมการจัดหางานและสถานประกอบการชั้นนำ 7 แห่ง โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างโอกาสให้คนพิการในประเทศไทย สามารถเข้าถึงสวัสดิการและบริการของรัฐ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี และไม่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล จึงมอบหมายนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งดำเนินการโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมระหว่างภาครัฐและเอกชน จนเกิดความร่วมมือในวันนี้ ภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ระหว่าง 12 กระทรวง 1 หน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่ทุกภาคส่วน จ้างงานคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการแทนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาครัฐและภาคเอกชนจะได้ให้ความร่วมมือระหว่างการอย่างเข้มแข็ง และดำเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจ จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืนสำหรับคนพิการ

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามกฎหมายกำหนดให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปจ้างคนพิการ 1 คนหรืออัตรา 100 : 1 หากไม่สามารถดำเนินการได้สถานประกอบการ ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามมาตรา 34 ในอัตรา 114,245 บาทต่อปี ซึ่งที่ผ่านมามีการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ ปีละกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกต่อนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย แต่คนพิการจะไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง จึงได้มอบหมายกรมการจัดหางานโน้มน้าวสถานประกอบการ เพื่อเปลี่ยนมาจ้างงานคนพิการเชิงสังคมโดยใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือการจ้างเหมาบริการ เงินก้อนเดิมที่ถูกนำส่งกองทุนฯ จะเปลี่ยนไปสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำใกล้บ้าน คนพิการมีรายได้จากบริษัทโดยตรง

จากความร่วมมือของสถานประกอบการภาคเอกชนทั่วประเทศ ยืนยันการจับคู่คนพิการพร้อมทำงานแล้ว 568 อัตราจากเป้าหมาย 1,000 อัตรา แบ่งเป็นจากสถานประกอบการทั้ง 7 แห่งที่ร่วมทำ Mou จำนวน 329 อัตรา และสถานประกอบการเอกชนอื่นๆ ทั่วประเทศที่ให้ตำแหน่งรวม 239 อัตรา ทั้งหมดจะทำสัญญาจ้างภายใน 31 ธันวาคม 2564 และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มกราคม 2565 วิธีนี้คนพิการจะมีงานทำมีอาชีพ มีรายได้สามารถรับประโยชน์ได้โดยตรง

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้ลงนามความร่วมมือในวันนี้ กล่าวว่า กรมการจัดหางานได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้สถานประกอบการเลือกใช้วิธีการจ้างเหมาบริการคนพิการ เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐในจังหวัดที่คนพิการอาศัยอยู่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ และศูนย์บริการคนพิการของท้องถิ่นเทศบาล พร้อมมอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ เร่งดำเนินการต่อไป เพื่อให้ถึงเป้าหมายจ้างงานคนพิการครบ 1,000 อัตรา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม