สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข

โดย
| |
อ่าน : 1,088

เรื่องโดย ฉัตร์ชัย นกดี Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพโดย ปารมี ขันธ์แก้ว Team Content www.thaihealth.or.th

สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข thaihealth

เคยสังเกตกันบ้างหรือไม่ว่า พฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลายเรื่อง หลายคนเลือกสั่งเครื่องดื่มหวานน้อย หรือเวลาไปกินอาหารปิ้งย่างก็จะเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมัน หรือตัดส่วนที่ไหม้เกรียมออก หลายคนลุกขึ้นมาวิ่งออกกำลังกาย ตั้งใจเลิกเหล้าและบุหรี่ เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลดโรคในอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง เป็นต้น

การเพิ่มความรู้สุขภาพ สร้างความตระหนักถึงโรคภัยหรือสิ่งที่จะบั่นทอนชีวิตเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้พยายามช่วยกันขับเคลื่อนผ่านโครงการต่างๆ มาตลอด 20 ปี จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยมากมายหลายด้าน

สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข thaihealth

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. บอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จตลอด 20 ปีที่ผ่านมาในงานแถลงข่าว “20 BIG CHANGES” พลังภาคีสร้างสุข สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะคนไทยว่า วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นี้ สสส. จะก่อตั้งมาครบ 20 ปี ถือเป็นองค์กรที่อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมาร่วม 2 ทศวรรษ สสส.จึงอยากอยากจะฉลองโอกาสครบ 20 ปีกับสังคมไทย ผ่านกิจกรรมที่มีชื่อว่า 20  ปีภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน

ดร.สุปรีดา บอกว่า จุดหลักเลยคืออยากจะเล่าถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญอย่างน้อย 20 เรื่องด้านสุขภาพในสังคมไทยที่ได้เกิดขึ้น โดย สสส. เป็นหน่วยงานที่เสมือนน้ำมันหล่อลื่น คอยช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการรวมพลังขององค์กรต่างๆ นับหมื่นองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กระทรวงต่างๆ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ชุมชนท้องถิ่น ทั้งหมดนี้ได้ช่วยขับเคลื่อนเรื่องสำคัญๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนกติกาสังคม โดยการสร้างค่านิยมพื้นฐานที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีมากกว่าเดิม

สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข thaihealth

“รูปธรรมที่เกิดอย่างน้อย 20 เรื่อง จะถูกนำมาเผยแพร่ในโอกาสนี้ พร้อมกับบทเรียนการทำงานสิ่งที่เรียกว่าการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.สนับสนุนอย่างไร เป็นวิธีการทำงานใหม่ของการสุขภาพที่ไม่ใช่การที่ว่ารอสุขภาพป่วยแล้วมาซ่อม แต่เป็นการที่ไปแก้ที่ต้นทางของการเกิดสุขภาพไม่ดี ทั้งหมดเราจะนำเสนอในหลายรูปแบบ มีทั้งการเสวนาวิชาการและงานที่เป็นนิทรรศการ จึงอยากขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน” ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าว

20 ความสำเร็จ Big Changes  หรือสิ่งที่ สสส.และภาคีเครือข่าย ได้ช่วยกันผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมาตลอด 20 ปี ดังนี้

1. จุดเริ่มต้น สสส.เส้นทางการเปลี่ยนภาษีบาป สู่การสร้างเสริมสุขภาพของไทย

2. สร้างสังคมไทย   สู่การรวมพลังสร้างสรรค์สุขภาวะ

3. สร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นคล่องตัว สามารถขับเคลื่อนสุขภาวะในทุกวิกฤต

4. พิสูจน์ความสำเร็จสู่การเป็นองค์กร สร้างเสริมสุขภาพชั้นนำระดับโลก

สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข thaihealth

5. เปลี่ยนแปลงสังคมไทย สร้างวัฒนธรรมต่อต้านภัยบุหรี่

6. สร้างค่านิยมใหม่ในสังคมไทย ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

7. รณรงค์สร้างความปลอดภัย   บนท้องถนน

8. พัฒนาระบบอาหารเพื่อสุขภาวะ เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน

สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข thaihealth

9. จุดกระแสกิจกรรมทางกาย เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะคนไทย

10. เปิดใจ รับรู้ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาสุขภาวะทางเพศ

11. ตำบลสายพันธุ์ใหม่ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งทั่วไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

12. องค์กรแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยในที่ทำงาน

สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข thaihealth

13. ใส่ใจสุขภาวะเด็กและเยาวชน สร้างการเรียนรู้และพัฒนาการที่สมวัย

14. ยกระดับคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางในสังคมไทย

15. รองรับสังคมสูงวัย และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

16. สร้างความเข้มแข็ง ในการคุ้มครองผู้บริโภค

17. ระบบสุขภาพอำเภอ สร้างสุขภาวะระดับพื้นที่ทั่วประเทศไทย

18. ปลูกพลังปัญญา สร้างจิตสำนึกใหม่สู่สังคม

19. สร้างสำนึกที่เท่าทันโลก ด้วยระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ

20. งานสื่อสารสุขภาพยุคใหม่ เปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนในวงกว้าง

สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข thaihealth

ด้านนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส.และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของการจัดงานในครั้งนี้ว่า งาน 20 ปีภาคีสร้างสุข นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.นี้ โดยจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ https://20th.thaihealth.or.th  ซึ่งภาคีเครือข่ายและผู้สนใจทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางนี้ได้

สสส. 20 ปี 20 Big Changes พลังภาคีสร้างสุข thaihealth

“ภายในงานจะมีกิจกรรมทั้งการเสวนาถอดบทเรียนการทำงานต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นใน 20 ปี ทิศทางที่ สสส. จะก้าวต่อไปในทศวรรษข้างหน้า รวมไปถึงภาคีเครือข่ายจะได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาในการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานนวัตกรรมทางสุขภาพ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์แล้ว ขณะที่ผู้ชมทางออนไลน์ก็สามารถรับชมนิทรรศการได้ในรูปแบบเสมือนจริง” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

การทำงานรณรงค์สร้างเสริมสุขภาวะตลอด 20 ปี ของ สสส.และภาคีเครือข่าย ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง และในโอกาสที่ สสส. ครบรอบ 20 ปี ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ มาร่วมกันสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ต่อไปในทศวรรษหน้า

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดระนอง -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม