CovidSelfCheck เพื่อนช่วยเช็ค ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว

โดย
| |
อ่าน : 663

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

CovidSelfCheck เพื่อนช่วยเช็ค ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว thaihealth

แฟ้มภาพ

CovidSelfCheck หนึ่งนวัตกรรมสร้างสุข ที่เกิดจากการพัฒนาโดยคนรุ่นใหม่จิตอาสา มาเป็นอีกทางเลือกสำหรับช่วยเหลือผู้ติดโควิด-19   กลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่มาก รวมถึงช่วยลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า

สหรัฐ เหลี่ยมเพ็ง นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อการพัฒนาบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพ ในชุมชน ภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   เล่าว่า สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย (IFMSA- Thailand) ได้เป็นตัวกลางในการประสานงาน และรวบรวมอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีนิสิตนักศึกษาแพทย์และจิตอาสา เข้าร่วมจำนวน 890 คน โดยได้เข้าไป มีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนและเสริมกำลังการทำงาน ด้านสาธารณสุขต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น สนับสนุนจุดตรวจคัดกรองโรค การทำทะเบียนประวัติ การดูแลกลุ่มเสี่ยงที่เข้ามารับการตรวจหาเชื้อ

นอกจากนี้ยังมีการทำงานสนับสนุนระบบการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว นิสิต นักศึกษาแพทย์ และจิตอาสาได้เข้าไปมีส่วนในการดูแลผู้ป่วยที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ที่มาจากระบบกลางของกรุงเทพฯ และถูกส่งต่อมาอยู่ในการดูแลของ "คลินิกพริบตา" สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน เอชไอวี (IHRI) เช่น การให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตัวทางโทรศัพท์ การสนับสนุนการจัดส่งยาเวชภัณฑ์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น

ส่วนการพัฒนาระบบ 'Covid SelfCheck' หรือ 'เพื่อนช่วยเช็ค' นั้น สหรัฐเอ่ยว่า เป็นการต่อยอดเพื่อติดตามอาการและประสานงานช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่มากผ่านช่องทางไลน์ออฟฟิศเชียล (Line OA) ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของแพทย์ได้มากขึ้น และด้วยการสนับสนุนของ สสส. และภาคีเครือข่าย พวกเรา IFMSAThailand จะมุ่งมั่นในการพัฒนาและปฏิบัติงานต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ประเทศไทยสามารถผ่านวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน

ด้านสุวินัย จิระบุญศรี นิสิตแพทย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองประธานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติ แห่งประเทศไทย (IFMSAThailand) ผู้มีส่วนริเริ่มโครงการ 'Covid-SelfCheck' บอกความเป็นมาของการ ขับเคลื่อนงานนี้ว่า ช่วงที่ผ่านมาได้ร่วมกับกลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท Tact Social Consulting โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ริเริ่มโครงการ 'CovidSelfCheck' หรือ 'เพื่อนช่วยเช็ค' ทำงาน 3 รูปแบบหลักๆ ได้แก่ 1.การส่งอาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจ คัดกรองเชิงรุกด้วย Antigen Test Kit ในพื้นที่กรุงเทพฯ 2.ระบบติดตามอาการผู้ป่วย กลุ่มสีเขียวที่ทำการรักษาแบบ Home Isolation ด้วยการใช้ ไลน์ OA และ 3.ระบบสนับสนุนการให้บริการ รวมทั้งการระดมทรัพยากร เช่น การสนับสนุนเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ชุดตรวจ Antigen Test Kit เครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Concentrator) เป็นต้น

"IFMSA-Thailand และ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้พัฒนา ไลน์ OA 'CovidSelfCheck' หรือ 'เพื่อนช่วยเช็ค' เพื่อติดตามอาการผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวกรอกแบบประเมินอาการของตนเองในแต่ละวัน ตัวระบบจะทำการประเมินอาการผู้ป่วยด้วยระบบประเมินผลอัตโนมัติและส่งผลการประเมินให้แพทย์และพยาบาล เพื่อใช้ในการวางแผนการดูแลรักษาต่อไป ระบบนี้สามารถลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และจะสามารถช่วยให้รับผู้ป่วยโควิด-19 เข้าถึงระบบการรักษาได้มากขึ้น หลังจากนี้เครือข่าย โดยการสนับสนุนของ สสส. จะพัฒนาระบบเพื่อให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดช่องว่างการทำงาน แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเข้าถึงระบบการรักษาได้ดีมากยิ่งขึ้น" สุวินัย กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • เปิดรับโครงการ หน่วยจัดการระดับจังหวัดสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก จังหวัดพิจิตร -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม